Gyermekjogi Civil Koalíció

Állásfoglalás - Szankciós szemlélet helyett több támogatást a gyermekvédelemnel

A Gyermekjogi Civil Koalíció aggodalommal tapasztalja, hogy a szakmai párbeszédet nélkülöző, a gyermekvédelmi rendszer működését mélyen érintő 2024. évi XXIX. és a 2024. évi XXX. törvények jelentős részében elsősorban a rendvédelmi és szankcióközpontú attitűd érvényesül, s hiányzik a gyermekvédelemben irányadó megelőző, a családokat támogató szemlélet, amit a Koalíció – a szakmai szervezetek támogatásával -készült “Mit kíván a gyermekvédelem“ című 40 pontos átfogó javaslatában is megfogalmazott.
 A gyermekvédelmi reform elsősorban az ellátórendszer minden elemének megújítását, hatékonyabbá tételét jelenti, melynek része a szakemberek anyagi és erkölcsi megbecsülésének, valamint a személyi és tárgyi feltételeinek biztosítása. Mindehhez anyagi erőforrások és hosszú távú politikai elkötelezettség szükségesek, ami – a Koalíció megítélése szerint – továbbra is hiányzik.
A széles közvélemény, a társadalom számára is meg kell erősíteni a bizalomvesztetté vált gyermekvédelmi szakma hitelességét, s azt vonzóvá kell tenni. Azonban a kontrollt erősító intézkedések, a szankcióközpontú szemlélet a gyermekvédelmi szakemberek tömeges pályaelhagyását és a gyerekvédelmi szektorban uralkodó képzett szakemberhiányt erősítik. Ezért aggodalomra ad okot, hogy a jogalkotó a gyermekvédelmi jelzőrendszer anomáliáinak kiküszöbölését a jelzőrendszer tagjainak fenyegetettségétől, azaz a „ Gyermekvédelmi jelzéssel kapcsolatos kötelezettség megszegése miatt” törvényi tényállás megalkotásától reméli. A gyermekekkel szembeni visszaélések,
gyermekabúzusok megelőzésére a gyermekvédelmi szakemberek „kifogástalan életvitelének „ellenőrzésére irányuló szabályok szintén alkalmatlanok, sőt a szükségesség és arányosság mércéje alapján kifejezetten aggályos. 
A Koalíció által is támogatott néhány javaslat mellett kritikusan fogadja a kórházban hagyott újszülöttek helyzetének rendezésére irányuló örökbefogadási szabályokat, valamint a több éve eredménytelennek vélt védelembe vétel  orvoslásának friss rendelkezéseit, melyek a gyermekjóléti alapellátások megerősítése nélkül továbbra sem erősítik a gyermekek családban nevelkedéséhez fűződő jogát és nem előzi meg az onnan való kiemelésüket.
A Koalíció továbbra is készséggel bocsátja rendelkezésre a gyermekjogokkal, gyermekjóléttel és -védelemmel kapcsolatos tudását, tapasztalatát a döntéshozóknak egy érdemi gyermekvédelmi reform érdekében.