Gyermekjogi Civil Koalíció

Megfigyelő intézmények

alapvető jogok biztosának hivatala

Magyarországon nincs gyermekjogi ombudsman, de az alapvető jogok biztosa törvényi felhatalmazásánál fogva kiemelten foglalkozik a gyermekjogok védelmével. Mivel ők az egyetlen gyermekjogi, független jelentéseket készítő és vizsgáló állami szervezet, ezért büszkék vagyunk arra, hogy a gyermekjogok védelme érdekében  együttműködésben dolgozhatunk az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalával.

https://www.ajbh.hu/

Az Integrált Jogvédelmi Szolgálat a Belügyminisztérium önálló szervezeti egységeként működik a beteg-, ellátott-, gyermekjogokkal kapcsolatos állampolgári jogok integrált érvényesítésének érdekében.

http://www.ijsz.hu/

A 2016-ban kibontakozó tanármozgalom összefogásra késztetett mintegy 50, az oktatáshoz kapcsolódó szervezetet annak érdekében, hogy mozgalmi eszközökkel és szakmai érvekkel változásokat érjenek el a közoktatásban.

Szakértőink, tagszervezeteink több, meghatározó, átfogó az oktatáspolitikát szolgáló elemző és javaslattevő dokumentum kidolgozásában vettek részt önkéntesen, fizettség nélkül, az oktatás minősége iránti elkötelezettségük miatt.

A Békés Iskolák Programot Horgász Csaba ismertette meg Magyarországon. Köré gyűltek azok a szakemberek, akik felvállalták a békítő szellemiségének hazai elterjesztésének áldozatos munkáját. Belőlük alakult meg Szupervíziós Békítő Team, mely jelenleg is nyitott minden érdeklődő szakember vagy szülő számára. 

Itt zajlik a projekt hazai adaptációja, egyrészt a szakirodalmi ajánlások, másrészt a megvalósításban részt vevő iskoláktól beérkező visszajelzések alapján. Nagy örömünkre szolgál, hogy maga Stuart Twemlow is nyomon követi munkánkat. A Szupervíziós Békítő Team feladata az egyes iskolák elakadásainak, sikereinek közös megbeszélése, a megvalósítás szakmai tanácsokkal történő támogatása is.

A műhely tagsága külső szakemberekből, a regionális békítő teamek tagjaiból és az egyes iskolák békítő teamjeinek tagjaiból áll. Szakmájukat tekintve pszichológusok, gyógypedagógusok, pedagógusok, szociális munkások, illetve aikido edzők. Munkájukat szabadidejükben, önkéntesként végzik.

Az ENSZ Menekültügyi Főbiztosának Hivatala, az UNHCR 1989 óta működik Magyarországon. Ma a szervezet budapesti irodája a közép-európai régió öt országáért felel – Magyarország mellett a Cseh Köztársaság, Moldova, Szlovákia és Szlovénia tartozik hozzá.

https://www.unhcr.org/hu/az-unhcr-magyarorszagon

 

UNHCR, the UN Refugee Agency has been present in Hungary since 1989. Today, the Agency’s office in Budapest is responsible for five countries of the Central European region – besides Hungary these countries are the Czech Republic, Moldova, Slovakia and Slovenia.

https://www.unhcr.org/ceu/2673-central-europes-regional-office.html

42738-miklos01-1024x681

Szociálpolitikus, korábban társadalmi felzárkózásért felelős miniszterelnöki biztos, majd 2022 májusától a diagnózis alapú felzárkózási stratégia végrehajtásáért felelős miniszterelnöki biztossá nevezték ki, s a Magyar Máltai Szeretetszolgálat alelnöke. Számos útkereső kísérlet és szakmai újítás fűződik nevéhez, ezek között említhetjük a tarnabodi befogadó falut, a veszprémi „Pokoli Tornyot”, a nyomortelepek felzárkózását segítő Jelenlét programot, illetve a közös játékot, zenélést és labdarúgást szociálpolitikai eszközzé fejlesztő modern módszereket is. Az ezredforduló után öt éven át hajléktalanügyi miniszteri biztosként tevékenykedett. Karitatív szervezet vezetőjeként és szakpolitikusként is mindig az egyes embereket segítő gyakorlatias megoldásokat keresi.

Kép: Magyar Máltai Szeretetszolgálat

A Nagycsaládosok Országos Egyesülete (NOE) 1987-ben alakult. Céljai az élet és az anyaság tiszteletére nevelés, a házasságért és a jövő generációért érzett felelősség erősítése, a nagycsaládok sajátos érdekeinek képviselete és szolgálata, a nagycsaládok egymást ismerő és segítő közösségekké szervezése. A NOE tagjai azok lehetnek, akik háztartásukban legalább három gyermeket nevelnek vagy neveltek fel, az egyesület céljaival és feladataival egyetértenek, és lehetőségeik szerint részt vesznek azok megvalósításában.

National Association of Large Familieswas founded in 1987 with the involvement of about 150 families aiming to promote respect to life and motherhood, responsibility for marriage and future generations, to act for and serve the specific interests of large families, and to transform large families into a community knowing and helping one. Nowadays, NOE has more than 15 000 member families and more than 250 local organisations.

Kapcsolat:

http://noe.hu/

ejha+logo

Az EJHA – Emberi Jogi Nevelők Hálózata tagjai az emberi jogok érvényesüléséért tenni akaró, az
oktatás/nevelés területén aktív magánszemélyek. A hálózat azért jött létre, hogy segítse az együttműködést
és az információáramlást a magyarországi emberi jogi, demokratikus állampolgári, illetve globális neveléssel
foglalkozó szakemberek és szervezetek között.
Az EJHA céljai:
– az emberi jogi területen aktív szervezetek és személyek közötti kapcsolatok erősítése;
– a hálózatban résztvevő egyének és támogató szervezetek kapacitásának optimalizálása;
– az aktív állampolgári részvétel támogatása és ezáltal a demokrácia fejlesztése;
– egy élhető ország, szolidáris társadalom megteremtése.

ejha-halozat.hu