Gyermekjogi Civil Koalíció

Vezetőségünk

Koalíciónk 2021. májusában választotta meg három tagú vezetőségét, egy éves mandátummal. A vezetőség tagjai tisztségük ellátása során ellentételezést nem kapnak.

A vezetőség feladatai közé tartozik a Koalíció üléseinek megszervezése, munkájának segítése, továbbá eseti bizottságokat hoz(hat) létre érdeklődésre számot tartó témákhoz és eseményekhez kapcsolódóan, előzetesen véleményt/javaslatot alkot arról, hogy milyen kérdésekkel foglalkozzon a Koalíció, évente egy alkalommal áttekinti a tagok aktivitását, valamint a Koalíció külső képviseletét is ellátja.Közgazdász, szociológus, 1996 óta kandidátus, 2011 óta habilitált egyetemi tanár. 

2018 óta dolgozik az Institute for Human Services  nevű módszertani és képző intézményben Columbusban (Ohio, USA), szakpolitikai elemzőként és a nemzetközi programok szakértőjeként. Emellett továbbra is dolgozik a Család, Gyermek, Ifjúság Egyesületben, amelynek  alapítótagja (1993) és 7 éve elnöke is. Tanít az ELTE Jogi Továbbképző Intézetében  gyermeki jogokat, illetve alternatív vitarendezési eljárásokat 2015 óta. Részt vesz jelenleg az Eurochild és az ISSA, a kisgyermekkori fejlődés fontosságának jobb megismertetését szolgáló kampányában, melynek Magyarországon a CSAGYI a koordinátora, valamint szakértőként a DataCare projektben, aminek az UNICEF megbízása alapján feladata az európai uniós országokban családjukon kívül, különféle ellátási formákban nevelkedő gyerekek számának pontosabb meghatározása, a használt terminológiák, meghatározások, adatgyűjtés összehangolása. 

Az elmúlt évtizedekben gyermekjóléttel, gyermekvédelemmel, gyermeki jogokkal foglalkozott kutatóként, oktatóként, szakértőként, aktivistaként.

A Child Rights Connect Végrehajtó Bizottsága  tagjának választotta 2018-ban, majd elnökké 2019-ben, és több nemzetközi szervezetben (Hope and Homes for Children, Learning4Wellbeing, International Parent Advocacy Network) tagja a vezetőségnek.

A Nemzetközi Szociális Munkás Szövetség végrehajtó bizottságának 1994-2000 között, az  ENSZ Gyermekjogi Bizottságának 2007-2015 között volt a tagja, az Eurochild elnöke 2009-2015 között, és az Európai Gazdasági és Szociális Bizottság, valamint a Magyar EGBSZ tagja 2004-2010 között civil képviselőként. Az UNICEF, Európa Tanács, WHO és az EU különféle programjaiban, visgálataiban szakértőként dolgozik 1991 óta. 

Több mint 100 publikációja jelent meg, magyar és angol nyelven. 

A Gyermekjogi Koalíciónak alapító tagja a CSAGYI képviseletében. 

Védőnő szakértő, 2003-15 között az Országos Gyermekegészségügyi Intézetben dolgozott. PhD kutatási területe a gyermekbántalmazás, ezen belül a megrázott gyermek szindróma megelőzése. 

Rendszeresen publikál gyermekgondozás gyermeknevelés, családi egészségnevelés, függőségek, gyermekbántalmazás témában, szakmai módszertani anyagok kidolgozásában vesz rész és tart előadásokat.

Jelenleg a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézetben dolgozik.

Jogász,  európai jogi szakjogász,  a PTE ÁJK c. egyetemi docense. Több évtizede  tart egyetemi kurzusokat (PTE ÁJK;  ELTE ÁJK; ELTE BGGYK)  gyermeki jogok, családjog és  gyermekvédelem témakörökben.  Minisztériumi főosztályvezető-helyettesként aktívan részt vett az 1997. évi  Gyermekvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei szakmai előkészítésében és oktatásában,  majd a 2013. évi  Polgári Törvénykönyv előkészítését végző Szakértői Bizottság Családjogi Munkacsoportjában.

Számos szakmai egyesület tagja (pl. Országos Mediációs Egyesület, Kriminológiai Társaság stb.), illetve a Családi Jog című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

Fél száz családjogi és gyermekvédelmi témájú publikációval rendelkezik, és számos konferencia állandó előadója.

A Gyermekjogi Civil Koalíció alapító tagja.