Gyermekjogi Civil Koalíció

Vezetőségünk

Koalíciónk 2021. májusában választotta meg először három tagú vezetőségét, egy éves mandátummal: dr. Herczog Mária, szociológust, az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának volt tagját, Tománé Mészáros Andrea, védőnő szakértőt és dr. Katonáné dr. Pehr Erika jogászt, a PTE ÁJK c. egyetemi docensét.  A vezetőség tagjai tisztségük ellátása során ellentételezést nem kapnak.

A vezetőség feladatai közé tartozik a Koalíció üléseinek megszervezése, munkájának segítése, továbbá eseti bizottságokat hoz(hat) létre érdeklődésre számot tartó témákhoz és eseményekhez kapcsolódóan, előzetesen véleményt/javaslatot alkot arról, hogy milyen kérdésekkel foglalkozzon a Koalíció, évente egy alkalommal áttekinti a tagok aktivitását, valamint a Koalíció külső képviseletét is ellátja.

Az új vezetőség (2022-2023) megválasztására 2022. májusában került sor, majd 2023. májusában újból mandátumot kaptak.

Emberi jogi ügyvéd, a Rosa Parks Alapítvány vezetője

Szakterülete az anti-diszkriminációs jog. Elsősorban roma és/vagy fogyatékossággal élő gyerekeket sújtó,  oktatási diszkriminációs pereket visz magánszemélyek, illetve stratégiai pereskedésre szakosodott civil szervezetek képviseletében hazai és nemzetközi bíróságok előtt. Együtt dolgozott ügyvédként  az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvánnyal a roma gyerekeket érő iskolai szegregációs pereken, beleértve a gyöngyöspatai kártérítési pert,  mindemellett ügyvédként képviselte a Háttér társaság ügyfeleit. Jelenleg  együtt dolgozik az Európai Roma Jogok Központjával több, a roma gyerekeket érő diszkriminációs ügyön, köztük a diszkriminatív családból történő kiemelések miatt indult közérdekű peren, illetve a Validity Alapítvánnyal a fogyatékossággal élő személyek- köztük gyerekek- sérelmére elkövetetett diszkriminációs ügyeken. 

Az ügyvédi munkát megelőzően a korábban működött Egyenlő Bánásmód Hatóság munkatársa volt, diszkriminációs ügyeket vizsgált 2012-ig.

Az együttnevelésért dolgozik másfél évtizede, előbb ügyvédként majd mára már civil szervezeti vezetőként is. 2018 óta vezeti a Rosa Parks Alapítványt, amely 2020 óta a józsefvárosi óvodák szegregációjának felszámolásán és az inklúzív oktatás fejlesztésén közösen dolgozik civil partnerekkel és a helyi önkormányzattal a Befogadó Óvodák program keretében. Az Alapítvány által működtetett Láthatatlan Tanoda egyik alapítója.

Meghívott előadóként részt vett joghallgatók érzékenyítésében, az oktatási  anti-diszkriminációs joggyakorlat oktatásában, valamint gyermekjogi tágyú jogklinikát működtetett az ELTE ÁJK-án, több éve részt vesz az egyetem gyermekjogi szakjogász képzésén előadóként.

Jogász, programtanácsadóként dolgozik az SOS Gyermekfalu Magyarországi Alapítvány minőségbiztosítási csapatában

Az ELTE jogi karán végzett jogász szakon 2010-ben, az edinburghi egyetemen mester dimplomát szerzett emberi jogokból és európai migrációs és menekült jogból 2012-ben,  majd Európai Uniós migrációs jogi tanácsadói képesítést szerzett 2014-ben. Skóciában és Észak-Írországban menedékkérő és menekült családokkal dolgozott 2012 és 2019 között, és Észak-Írországban mentálhigiénés szakember végzettséget szerzett 2019-ben.

2020 február óta az SOS Gyermekfalvaknál dolgozik, ahol fő feladata a monitorozás, programfejlesztés, advocacy és a nemzetközi kapcsolatok kialakítása és fenntartása.

Nemrég végzett általános és igazságügyi mediátor szakon a szegedi egyetem jogi karán, s a resztoratív technika iránt is fokozottan érdeklődik.

Végül, de nem utolsósorban 2 csodálatos kisfiú anyukája.

Jogász,  európai jogi szakjogász,  a PTE ÁJK c. egyetemi docense. Több évtizede  tart egyetemi kurzusokat (PTE ÁJK;  ELTE ÁJK; ELTE BGGYK)  gyermeki jogok, családjog és  gyermekvédelem témakörökben.  Minisztériumi főosztályvezető-helyettesként aktívan részt vett az 1997. évi  Gyermekvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei szakmai előkészítésében és oktatásában,  majd a 2013. évi  Polgári Törvénykönyv előkészítését végző Szakértői Bizottság Családjogi Munkacsoportjában.

Számos szakmai egyesület tagja (pl. Országos Mediációs Egyesület, Kriminológiai Társaság stb.), illetve a Családi Jog című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

Fél száz családjogi és gyermekvédelmi témájú publikációval rendelkezik, és számos konferencia állandó előadója.

A Gyermekjogi Civil Koalíció alapító tagja.