Gyermekjogi Civil Koalíció

Vezetőségünk

Koalíciónk 2021. májusában választotta meg először három tagú vezetőségét, egy éves mandátummal: dr. Herczog Mária, szociológust, az ENSZ Gyermekjogi Bizottságának volt tagját, Tománé Mészáros Andrea, védőnő szakértőt és dr. Katonáné dr. Pehr Erika jogászt, a PTE ÁJK c. egyetemi docensét.  A vezetőség tagjai tisztségük ellátása során ellentételezést nem kapnak.

A vezetőség feladatai közé tartozik a Koalíció üléseinek megszervezése, munkájának segítése, továbbá eseti bizottságokat hoz(hat) létre érdeklődésre számot tartó témákhoz és eseményekhez kapcsolódóan, előzetesen véleményt/javaslatot alkot arról, hogy milyen kérdésekkel foglalkozzon a Koalíció, évente egy alkalommal áttekinti a tagok aktivitását, valamint a Koalíció külső képviseletét is ellátja.

Vezetőségünk tagjai:

2022-2023: dr. Katonáné dr. Pehr Erika (egyéni szakértő), dr Oláh Lili (SOS Gyermekfalvak), dr. Kegye Adél (Rosa Parks Alapítvány)

2023-2024: dr. Katonáné dr. Pehr Erika, dr. Oláh Lili (SOS Gyermekfalvak), dr. Kegye Adél (Rosa Parks Alapítvány)

 2024-2025: dr. Katonáné dr. Pehr Erika, dr. Kegye Adél és dr. Jánoskuti Boglárka (egyéni szakértő)

Emberi jogi ügyvéd, a Rosa Parks Alapítvány vezetője

Szakterülete az anti-diszkriminációs jog. Elsősorban roma és/vagy fogyatékossággal élő gyerekeket sújtó,  oktatási diszkriminációs pereket visz magánszemélyek, illetve stratégiai pereskedésre szakosodott civil szervezetek képviseletében hazai és nemzetközi bíróságok előtt. Együtt dolgozott ügyvédként  az Esélyt a Hátrányos Helyzetű Gyerekeknek Alapítvánnyal a roma gyerekeket érő iskolai szegregációs pereken, beleértve a gyöngyöspatai kártérítési pert,  mindemellett ügyvédként képviselte a Háttér társaság ügyfeleit. Jelenleg  együtt dolgozik az Európai Roma Jogok Központjával több, a roma gyerekeket érő diszkriminációs ügyön, köztük a diszkriminatív családból történő kiemelések miatt indult közérdekű peren, illetve a Validity Alapítvánnyal a fogyatékossággal élő személyek- köztük gyerekek- sérelmére elkövetetett diszkriminációs ügyeken. 

Az ügyvédi munkát megelőzően a korábban működött Egyenlő Bánásmód Hatóság munkatársa volt, diszkriminációs ügyeket vizsgált 2012-ig.

Az együttnevelésért dolgozik másfél évtizede, előbb ügyvédként majd mára már civil szervezeti vezetőként is. 2018 óta vezeti a Rosa Parks Alapítványt, amely 2020 óta a józsefvárosi óvodák szegregációjának felszámolásán és az inklúzív oktatás fejlesztésén közösen dolgozik civil partnerekkel és a helyi önkormányzattal a Befogadó Óvodák program keretében. Az Alapítvány által működtetett Láthatatlan Tanoda egyik alapítója.

Meghívott előadóként részt vett joghallgatók érzékenyítésében, az oktatási  anti-diszkriminációs joggyakorlat oktatásában, valamint gyermekjogi tágyú jogklinikát működtetett az ELTE ÁJK-án, több éve részt vesz az egyetem gyermekjogi szakjogász képzésén előadóként.

Jogász, 2009 óta gyermekjogi és menekültügyi szakértőként dolgozott a közigazgatásban (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium menekültügyi referenseként) és a civil szektorban (Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány gyermekjogi vezetőjeként, Helsinki Bizottság menekültügyi jogászaként, Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány gyermekjogi tanácsadójaként).  Az évek során több nemzetközi és EU-s projektben vett részt gyermekjogi és menekültügyi szakértőként (pl. European NGO Alliance on Child Safety Online, Carepath Trauma Project, European Migration Network, UNHCR AGDM projekt). Jelenleg független szakértőként vesz részt gyermekjogi projektekben.

Jogász,  európai jogi szakjogász,  a PTE ÁJK c. egyetemi docense. Több évtizede  tart egyetemi kurzusokat (PTE ÁJK;  ELTE ÁJK; ELTE BGGYK)  gyermeki jogok, családjog és  gyermekvédelem témakörökben.  Minisztériumi főosztályvezető-helyettesként aktívan részt vett az 1997. évi  Gyermekvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei szakmai előkészítésében és oktatásában,  majd a 2013. évi  Polgári Törvénykönyv előkészítését végző Szakértői Bizottság Családjogi Munkacsoportjában.

Számos szakmai egyesület tagja (pl. Országos Mediációs Egyesület, Kriminológiai Társaság stb.), illetve a Családi Jog című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

Fél száz családjogi és gyermekvédelmi témájú publikációval rendelkezik, és számos konferencia állandó előadója.

A Gyermekjogi Civil Koalíció alapító tagja.