Gyermekjogi Civil Koalíció

Rólunk

Az UNICEF Magyarország kezdeményezésére és közreműködésével 2015. február 13-án megalakult a Gyermekjogi Civil Koalíció.

A Gyermekjogi Civil Koalíció nem önálló jogi személyiség, hanem tagszervezeteiből álló szakmai hálózat, amelynek célja a párbeszéd és az aktív együttműködés előmozdítása a gyermekek jólétével, jól-létével, védelmével és a gyermekjogok érvényesítésével foglalkozó civil szervezetek és szakértők között, valamint a gyermekjogokkal kapcsolatos egységes fogalomrendszer kidolgozása, továbbá az ENSZ Gyermekjogi Bizottsága által, Magyarország számára megfogalmazott ajánlások végrehajtásának és az ENSZ emberi jogi bizottságai számára küldendő következő jelentések előkészületeinek elősegítése.

A résztvevő szervezetek, szakértők közösen vállalták, hogy egységes gyermekjogi szemlélettel, azaz az ENSZ Gyermek jogairól szóló egyezményben (Gyermekjogi egyezmény) foglaltaknak megfelelően folytatják tevékenységüket, tevékenységi területükön a Gyermekjogi egyezményben foglaltak érvényesítésére törekednek, önállóan és együttesen is, tudatosságnövelő tevékenysékkel formálják a közgondolkodást és a döntéshozói gondolkodást a Gyermekjogi egyezmény szellemében, illetve annak hatékony végrehajtása érdekében.

A Koalíció tagjai együttműködésének célja a gyermekjogi szemlélet formálása a társadalomban és a döntéshozók körében, a gyermekjogi szemlélet megjelenítése konkrét esetekben és a gyermekjogok szakmai képviselete és az ennek megfelelő érdekérvényesítés a döntéshozók felé.

A hálózat koordinátora a közös munkát továbbra is kiemelten támogató UNICEF Magyarország megbízásából, dr. Lux Ágnes gyermekjogi szakértő.

A Koalíció tagjai közül három fős vezetőséget választ egy éves időtartamra.