Gyermekjogi Civil Koalíció

Szervezetek


A Család, Gyermek, Ifjúság Közhasznú Egyesület

Család, Gyermek, Ifjúság  Közhasznú Egyesület (CSAGYI) 1993-ban alakult, az első magyarországi gyermekekkel és családokkal nonprofit szervezetek egyikeként. Célja a gyermekek jogainak védelme, a családok erősítése, aktív részvételük támogatása, a segítő szakemberek és érdeklődő laikusok továbbképzése, szolgáltatások nyújtása; kutatások folytatása és kiadványok publikálása valamint hazai és nemzetközi konzultációk, konferenciák és találkozók szervezése. Az Egyesület az ISS (International Social Services) magyarországi képviselője, segítve a határokon átnyúló, gyermkekkel összefüggő családi ügyek rendezését. A Csagyi alapító tagja a Eurochild-nak (www.eurochild.org). 

The Family, Child, Youth Association (FCHYA) was established in 1993, as one of the first non-profit organizations in Hungary working on child and family welfare and protection  – aims to support the protection of child rights, the strengthening of families and their active participation,, training and providing vocational training for helping professionals and others interested, and also providing services, conducting research and publish professional materials, books, organizing meetings, consultations and conferences both at national and international level. The Association is the Hungarian representative of ISS (International Social Services) supporting the resolution of over the border cases in relation to children and families. FCHY Association is a founding member of Eurochild. (www.eurochild.org

Kapcsolat:

www.csagyi.hu


Alapítvány az Örökbefogadó és Nevelőszülőkért

Az Alapítványt 1990-ben hozták létre. Az eredeti cél a nevelőszülők felkészítése és folyamatos szakmai támogatása volt. 1997-ben létrejött az Alapítvány nevelőszülői hálózata. 10 évvel később, 2007 júniusától fenntartó váltás vált szükségessé, így az intézmény a SION Nevelőszülői Hálózatként működik tovább, a korábbi nevelőszülői hálózat jogutódjaként. 1998 óta létezik egységes képzés az országban nevelőszülőknek, azóta Alapítványunk több képzést indított, melynek eredményeként jelenleg 29 nevelőszülőnél 83 gyermek és fiatal él (bár ez a szám a ki- és bekerülések miatt folyamatosan változik). A nevelt gyerekek közül sokan élnek valamilyen tartós betegséggel, fogyatékkal, és különböző magatartás- illetve viselkedészavarokkal. Az Alapítvány hálózatában működő nevelőszülőket tanácsadóik rendszeresen látogatják, problémáik megoldásában tevőlegesen részt vállalunk. Szükség esetén gyermekpszichiáter, gyermekpszichológus, gyógypedagógus, logopédus bevonásával dolgoznak. Rendszeresen véleményezik a gyerekek testi-lelki állapotát, emellett gondot fordítanak a velük foglalkozó nevelőszülők mentálhigiénés állapotára is.

https://neveloszulok.hu


Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Szervezete

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) 1981-ben alakult szülői kezdeményezésre. A Szövetség a 33 év alatt az értelmi fogyatékossággal élő személyek érdekvédelmével foglalkozó szervezetek közül egyedülállóan országos lefedettségűvé vált. Feladata a fogyatékossággal élő személyek és családjuk érdekvédelme és segítése (például szülősegítő programokkal vagy lakóotthonok kialakításával).

ÉFOÉSZ was established 30 years ago (Hungarian Association for Persons with Intellectual Disability) as an umbrella body for organizations concerned with the care and rehabilitation of people with intellectual disability in Hungary. One of the main goal of ÉFOÉSZ is to represent the interests of the people living with intellectual disability and their families in national level and also in international organizations such as EDF, Inclusion Europe, Inclusion International. On the other hand, ÉFOÉSZ’s objective is to support persons with intellectual disability in the field of having equal rights, equal opportunities and leading a life without having to rely on others, while actively participating in social life as visible citizens.

Kapcsolat:

http://efoesz.hu/


UNICEF Magyarország

Az UNICEF több mint 190 országban van jelen, különböző minőségben. 156 országban folytat humanitárius és fejlesztési programokat (ezek az ún. programországok), melyekben az UNICEF központja alá tartozó helyi irodák működnek (country office). A fejlett országokban nemzeti bizottságok segítik a Gyermekalap munkáját. A nemzeti bizottságok a helyi törvények szerint, az UNICEF központjától független, nemzeti civil szervezetként működnek, melyeknek fő célja az adományszervezés és a gyerekjogok érvényesítése.

Az UNICEF több, mint 45 éve dolgozik Magyarországon a gyerekekért. A világ egyik legnagyobb gyerekjogi szervezetének hazai képviselőjeként az UNICEF Magyarország adományokat gyűjt, hogy segítse a súlyos alultápláltságban szenvedő, tiszta ivóvizet nélkülöző, konfliktus közepette vagy természeti katasztrófa sújtotta területen élő gyerekeket.

Az elmúlt években egyre több hazai kezdeményezést indítottunk el, amelyekkel a magyar gyermekek jóllétét, jogaik érvényesülését támogatjuk. Programjaink négy fő téma mentén épülnek fel, ezek a gyermekbántalmazás elleni küzdelem, a gyermekek részvételi jogának támogatása, a mentális egészég fejlesztése, illetve a gyermekjogi jogtudatosítás. Itthoni programjainkkal a magyar fiatalok megtépázott lelki egészségéért küzdünk, fellépünk a növekvő gyermekbántalmazás ellen, harcolunk a gyerekek jogaiért és a jövőjükért. Segítő programjainkkal a legkiszolgáltatottabb gyerekeket támogatjuk. Bevonjuk a fiatalokat és hallatjuk a hangjukat az őket érintő problémák esetén. A szülőknek, pedagógusoknak és gyerekeknek szóló ingyenes eszközeink lehetővé teszik a megelőzést és a meglévő problémák orvoslását.

https://unicef.hu 


Európai Roma jogok Központja Alapítvány

Az Európai Roma Jogok Központja Alapítvány (ERRC) egy nemzetközi jogvédő szervezet, amely küzd a romákat sújtó rasszizmussal és emberi jogaik megsértésével szemben; tevékenységét stratégiai pereskedés, kutatás készítése, szakpolitikák kidolgozása, érdekképviselet és lobbizás, valamint emberi jogi képzés útján látja el.

The European Roma Rights Centre (ERRC) is an international public interest law organisation working to combat anti-Romani racism and human rights abuse of Roma through strategic litigation, research and policy development, advocacy and human rights education. Since its establishment in 1996, the ERRC has endeavoured to provide Roma with the tools necessary to combat discrimination and achieve equal access to justice, education, housing, health care and public services. The ERRC has consultative status with the Council of Europe, as well as with the Economic and Social Council of the United Nations.

Kapcsolat:

http://www.errc.org/


Romaversitas Alapítvány

Ma Magyarországon a roma fiatalok oktatási lemaradása a nem romákéhoz képest akkora, mint a Dánia és Tunézia oktatása közötti különbség.

A Romaversitas Alapítványnál abban hiszünk, hogy emancipációs mozgalmunk alapja és mozgatórugója az erős értelmiségi réteg, amely képes közösségeik érdekeit a legkülönbözképp képviselni, és a róluk szóló narratívákat formálni.

A Romaveristas öregdiákjai tanárként, újságíróként, szociális munkásként, politikusként, orvosként, hivatali ügyintézőként, jogászként, művészként és mérnökként járulnak hozzá egy igazságosabb társadalomhoz.

Ennek érdekében, mi azért dolgozunk, hogy a diákjaink kibontakoztathassák a képességeiket. Magas szintű szakmai segítséget, tréningeket, nyelvtanulási lehetőségeket, továbbtanulási és karriertanácsadást nyújtunk a fiataloknak, és sok-sok egyéni figyelmet.

Today in Hungary, the educational lag of Roma youth compared to non-Roma is as great as the difference between education in Denmark and Tunisia.

At the Romaversitas Foundation, we believe that the foundation and driving force of our emancipation movement is the strong intellectual class, which is able to represent the interests of their communities in the most diverse ways and shape the narratives about them.

Romaveristas alumni contribute to a more just society as teachers, journalists, social workers, politicians, doctors, office administrators, lawyers, artists and engineers.

To this end, we work so that our students can develop their abilities. We provide young people with high-level professional assistance, training, language learning opportunities, further education and career counseling, and a lot of individual attention

Kapcsolat: https://romaversitas.hu/

download (6)
Gyerekesély Közhasznú Egyesület

Gyerekesély Közhasznú Egyesület(GYERE) 2010-ban azért jött létre, hogy a gyerekek életesélyeit javítani tudja, valamint a gyerekszegénység újratermelődésének megakadályozásáért dolgozzon. Alapítói munkatársai voltak a 2006-ban alapított MTA Gyerekszegénység Elleni Programirodának is.

Az egyesület tiszteletbeli elnöke Ferge Zsuzsa.

The Chances for Children Association has been established in 2010 with the main aim of improving children’s life opportunities and to hinder the reproduction of child poverty. The founders of the association are previous staff members of the Program Office to Combat Child Poverty in the Hungarian Academy of Sciences.

Kapcsolat:

http://www.gyere.net/


Főnix Mozgalom

A 2019-ben alakult Főnix Mozgalom tevékenységében elsődleges szempontot foglalnak el a gyerekek, a fiatalok, a szabad és korszerű oktatás támogatása. A civil, állampolgári, de politizáló magatartást képviseljük adományozó és szervezői tevékenységünkben egyaránt. Más civil szervezetekkel folytatott közös tevékenységeinkben is a kiskorúak védelme, bevonása és támogatása áll a középpontban. Alapvetően fontosnak tarjuk, hogy a jövő generációjára egy élhetőbb, demokratikusabb, méltányosabb országot hagyjunk. A személyi átfedéseknek köszönhetően a Mozgalom támogatását, a Főnix Egyesület mellett, a Nemzeti Minimum Alapítvány biztosítja, mely 2015-ben, a magyarországi gyermekéhezésre hívta fel a figyelmet.

Founded in 2019, the Phoenix Movement focuses on the support of children and youngsters and free, modern education. We represent a civic, non-governmental, but politically active attitude. We co-operate with other NGOs to protect, empower and support children and youngsters. We consider leaving a more liveable, democratic, equitable country to the next generation vitally important. Due to the personal overlaps, the support of the Movement is provided by both the Phoenix Association and the National Minimum Foundation, that called attention to child hunger in Hungary in 2015.

Kapcsolat:

https://fonixmozgalom.hu/


Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány
A Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány 2015 óta azért dolgozik, hogy Magyarország jobb hely legyen a gyerek számára. Célja, hogy a felnőtt-társadalom az élet minden területén figyelembe vegye a gyerekek érdekeit és véleményét. Felhívja a figyelmet a gyerekek jogaira, tájékoztató anyagokkal segíti a szülőket, és szakmai támogatást nyújt iskoláknak, sportegyesületeknek, gyerekvédelemben dolgozóknak, önkormányzatoknak dolgozóknak.https://hintalovon.hu/ Hintalovon Child Rights Foundation promotes the rights and well-being of children in Hungary since 2015. It carries out advocacy, awareness-raising and capacity-building activities in the field of child rights, child safeguarding and child participation, and has ample national and international experience working for and with children. The Foundation advocates for children’s rights in a holistic manner and through strengthening intersectoral and intergenerational cooperation.https://hintalovon.hu/en

Igazgyöngy Alapítvány

Az Igazgyöngy Allapítvány és Alapfokú Művészeti Iskola közhasznú civil szervezetként komplex fejlesztő munkát végez, melyben a művészeti nevelés és az esélyteremtés kiemelt szerepet játszik. 1999 óta próbálunk választ keresni az integráció nehéz kérdésére az egyik leghátrányosabb helyzetű kistérségben, Berettyóújfalu környékén.

The Real Pearl Foundation is non-governmental organisation with the mission to develop the communities in one of the most underprivileged regions of Hungary, near Berettyóújfalu. We have been working on the challenges of integration and development since 1999. Our programs include art education, talent development, family care, and vocational training courses.

Kapcsolat:

http://igazgyongy-alapitvany.hu/


Jogismeret Alapítvány

1988. évi alapítása óta közhasznú szervezetként működik a Jogismeret Alapítvány. Fő célkitűzésünk a jogi ismeretterjesztés, jogi képzés, jogi információszolgáltatás, jogi és jogismereti tudományos kutatások – főként olyan területeken és társadalmi rétegek körében, amelyek súlyos hátrányokkal és lemaradásokkal küzdenek a joghasználat terén, a joghoz való hozzáférés lehetőségeiben. Ilyen joghasználói területek a civil nonprofit szektor, a közoktatás, a fogyatékosok, illetve a gyermekek jogai. Kifejezetten a gyermekek jogaival foglalkozik az alapítvány által létrehozott Gyermekjogház jogi információs program.

Since its founding in 1998, Jogismeret Foundation acts as a non-profit organization concerned with the legal education and legal information and conducting legal scientific research of social groups who are lagging behind in and have serious disadvantages in using their rights, or accessing the law. Such groups are the civil non-profit sector, public education, the disabled, and the rights of children. Gyermekjogház is a programme, created by the foundation that specifically deals with teaching children about their rights.

Kapcsolat:

http://www.jogismeret.hu/


Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány

Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítványt 1993-ban alapították, így immár több, mint húsz éves tapasztalattal rendelkezik a segítségre szoruló gyerekek támogatásában. Elsődleges feladata a gyerekek és fiatalok meghallgatása, a bajba jutott gyerekek segítése. Munkatársai azon dolgoznak, hogy az ENSZ definíciója szerinti gyermeki jogok megvalósuljanak Magyarországon. Az alapítvány küldetése, hogy a gyerekekkel kapcsolatba kerülő felnőttek a gyerekek mindenek felett való érdekeit képviseljék. Legfőbb értékei pedig a gyerekközpontúság, a  bizalom, az együttműködés, és felelősség.

The Kék Vonal Child Crisis Foundation was founded in 1993, therefore it has a more than twenty years past experience. The primary task of the Kék Vonal Child Crisis Foundation is to listen to the children and young people and help those of them who are in need. We work on implementing the rights of children as defined by the United Nations. Our mission is to reach that adults, as well as professional and governmental bodies working with children serve the interests of children above all other interests.

Kapcsolat:

http://www.kek-vonal.hu/index.php/hu/


Közép Európai Mediációs Intézet (KEMI)

A Közép Európai Mediációs Intézet azért jött létre, hogy a mediáció, mint alternatív vitarendezési mód magyarországi elterjesztésében, fejlesztésében aktív szerepet vállaljon; a mediációt, mint alternatív vitarendezési formát népszerűsítse, tekintettel arra, hogy ez a módszer hozzájárulhat egy egészségesebb, harmonikusabb társadalom kialakulásához.

Az Intézet fő célja, hogy meghatározó szerepet töltsön be a Magyarországon tevékenykedő mediátorok képzésében, továbbképzésében, bekapcsolódjon a jogalkotási folyamatokba a mediáció területén és meghatározó szakmai központja legyen a magyarországi mediációnak.

Az alapító tagok valamennyien olyan jogászok (ügyvédek, bírák, igazságügyi szakemberek), segítő szakemberek (családsegítők, gyermekjóléti szakemberek), akik felelősséget éreznek egy egészségesebb és harmonikusabb társadalom kialakításában, valamint elkötelezett hívei a békés együttélés feltételei megteremtésének.

www.kemi.hu


MAGYAR LMBT SZÖVETSÉG

Magyar LMBT Szövetség a Magyarországon működő leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű (LMBT) szervezeteket összefogó ernyőszervezet. Célja az LMBT emberek jogegyenlőségének és érdekképviseletének előmozdítása, az emberi jogok védelme, a diszkrimináció és az előítéletek visszaszorítása, az LMBT emberek társadalmi befogadásának, láthatóságának növelése, öntudatának és identitásának erősítése.

The Hungarian LGBT Alliance founded in 2009, is an umbrella organization bringing together lesbian, gay, bisexual and transgender (LGBT) organizations operating in Hungary. The aim of the Alliance is to promote equality and human rights for LGBT people, to reduce discrimination and stereotypes, and contribute to the social inclusion, visibility and stronger identity of LGBT people. The Alliance is an active member of ILGA-Europe.

Honlap: www.lmbtszovetseg.hu


Női érdek

A Női Érdeket 2003-ban alakították magyar nőjogi szervezetek. Az ernyőszervezet célja, hogy emberjogi megközelítéssel küzdjön a nemek egyenlőségéért. 2004 óta szervezetünk tagja az Európai Női Lobbinak (EWL), a legnagyobb európai női ernyőszervezetnek. A Női Érdek jelentős tapasztalattal rendelkezik a nemek egyenlőségéért folytatott munkában és a női jogok témájában, huszonkét tagszervezete között van többek között vidéki és roma női civil szervezet, anyákkal, nők elleni erőszakkal, üzletasszonyokkal, fogyatékossággal élő és tudósnőkkel is foglalkozó alapítvány és egyesület is. A Női Érdek rendszeresen részt vesz az ENSZ CEDAW Bizottsága részére árnyékjelentést, és 2014-ben részt vett az ENSZ CRC árnyékjelentésének megírásában is. Speciális szakerületünk a nők részvétele a politikai döntéshozatalban, a fiatal nők, a szexuális kizsákmányolás céljából emberkereskedelem áldozatává vált gyermeklányok és nők, a közpolitikai gender elemzés, gender mainstreaming, a nemi alapú költségvetés elemzés és a nőjogi témák interszekcionális elemzése. Proaktívan együttműködünk a médiával, megalapítottuk a Hüpatia genderérzékeny Média Díjat, összeállítotttuk a Nőtlen évek ára című könyvet, mely a magyar nőpolitka gender szemléletű elemzését tartalmazza a rendszerváltástól napjainkig, s teljes gender közpolitikai stratégiát dolgoztunk ki. 2013-ban a Női Érdek szervezte meg az első magyar Nőkongresszust.

The Hungarian Women’s Lobby (HWL) was founded in 2003 by Hungarian non-governmental women’s rights organizations as an umbrella organization with the aim to advocate for gender equality based on a human rights approach. Since 2004, HWL has been the Hungarian member of the European Women’s Lobby, the largest umbrella organisation of women NGO-s in Europe. HWL has a strong record on promoting gender equality and women’s human rights, currently it has 22 member organisations, including women NGO-s in the countryside, Roma women organisations, foundations working on mothers, on violence against women, on business women, handicapped women and women in science, among others. HWL regulary writes shadow reports to UN CEDAW committee and contributed to the CRC shadow reporting in 2014. Our special topics include women in political decision making, young women, women and girls trafficked for sexual exploitation, gender policy analysis, gender mainstreaming, gender budgeting and the intersectional analysis of women’s rights. We proactively work with the media, founded the Hüpatia gender-friendly media prize, and edited the most comprehensive volume on gender policy analysis, The Price of Womenless Years. HWL also published  a full gender policy strategy, and organised the first Women’s Congress in Hungary in 2013.

http://noierdek.hu/2/


Magyar Ökumenikus Segélyszervezet

Az 1991-ben alapított Ökumenikus Segélyszervezet Magyarország egyik legnagyobb, nemzetközileg is elismert karitatív szervezete. Az alapító egyházak összefogása ma már szakemberek, önkéntesek, adományozók és felelős vállalati partnerek egyre bővülő közösségeként segíti a bajbajutottakat és nélkülözőket. A Segélyszervezet a nemzetiségi, vallási és világnézeti hovatartozásra való tekintet nélkül, a legszigorúbb szakmai és átláthatósági követelményeknek megfelelve nyújt segítséget a rászorulóknak Magyarországon, a Kárpát-medencében és a nemzetközi közösség részeként.

 

Hungarian Interchurch Aid, founded in 1991, is one of Hungary’s largest charity organizations that also gained international recognition.  It assists those in need and deprivation through its expanding community of experts, volunteers, donors and corporate partners. HIA-Hungary provides assistance regardless of nationality, religion and ideology. The organization helps in accordance with the strictest professional and transparency rules in Hungary, and in the international arena as a member of the international community.

Kapcsolat:

http://www.segelyszervezet.hu/


Magyarországi Terre des hommes Alapítvány

Magyarországi Terre des hommes Alapítvány a svájci székhelyű Terre des hommes regionális irodájaként működik, és segíti az albániai, koszovói, moldovai, és romániai irodák munkáját. A szervezet missziója a rászoruló gyermekek segítése, és ezt két fő területen végzi, az egészségügyben és a gyermekvédelemben. Európában négy országban vannak operatív programok: Albánia, Koszovó, Moldova és Románia.

Terre des hommes is a Swiss Foundation with a mission to come to the aid of children in need around the world. It has two core areas of work: healthcare and child protection. In Europe Terre des hommes has operational programs in four countries currently: Albania, Kosovo, Moldova and Romania, while it also maintains a regional office in Budapest.

Kapcsolat:

http://www.tdh.ch/


Magyar Pedagógiai Társaság Gyermekérdekek Szakosztálya – Korczak Munkabizottság

A gyermekvédelem és gyermeki jogok szorosan összefüggnek, ennek szellemében működünk a Magyar Pedagógiai Társaság szakosztályaként – követve a 125 éves szervezet alapszabályát.

Tevékenységünk középpontjában a gyermekvédelmi és gyermekjogi vonatkozású nevelésügyi történések figyelemmel kísérése áll. Mindezekre reagálva segítjük a véleményformálást. A korczaki hagyományok felidézésével feladatunk a gyermeki jogok minél szélesebb körű terjesztése, a korczaki gyermekfelfogás érvényesítése a közvéleményben, a korczaki megoldások mint hatékony pedagógiai eszközök megismertetése a szakemberek, a szülők és a gyerekek számára.

Tevékenységünk fő kerete fórumok szervezése, internetes megjelenés, nyilvános megszólalások, közös fellépések partnereinkkel.

Child protection and children’s rights are interrelated, this is one of the guiding ideas of the Hungarian Pedagogical Society’s Children’s Interest Section – Korczak Working Committee. The focus of the working committee is the child protection and children’s rights aspect of Hungarian education. The aim of the committee is to evoke Janusz Korczak’s ideas about pedagogy and on this basis the widest possible dissemination of children’s rights. The main activities of the working committee is  organizing forums and other public  actions (often jointly with their partners).

Kapcsolat: mpt@index.hu

www.pedagogiai-tarsasag.hu


Menedék Migránsokat Segítő Egyesület

A migráns gyerekek sikeres beilleszkedéséért különösen felelősek vagyunk, hiszen amellett, hogy ők legkiszolgáltatottabbak, a velük való bánásmód határozza meg, milyen társadalom felé tartunk. Ezekkel a gyerekekkel alapvetően háromféle helyzetben tudunk dolgozni. A hazánkban élő külföldi gyerekeket támogatjuk abban, hogy jobban megtalálják a helyüket az iskolában. A menekülteket befogadó állomáson a várakozó családok idejét strukturáló programokat, az iskolásoknak felzárkóztató órákat kínálunk. Család, szülők nélkül érkezett gyerekekkel, ún. kísérő nélküli kiskorúakkal külön foglalkozunk: szociális munkásaink minden hétköznap iskolai elő-integrációs alkalmakat, közösségi programokat tartanak számukra.

https://menedek.hu


Világszép Alapítvány

A Világszép Alapítvány 2010 óta egyéni figyelmet és elfogadó szeretetet gyermekotthonban élő gyerekeknek. Hosszú távon kapcsolódunk több korcsoporthoz, módszereink palettája ezért sokszínű. A nyári táborok mellett mesemondó, mentor programunk, délutáni foglalkozásaink valamint inkluzív óvodánk segítségével óvodás kortól kezdve a fiatal felnőttkorig kísérhetjük a velünk együttműködő 5 budapesti gyermekotthonban élő gyerekeket és fiatalokat.

Kapcsolat:

https://vilagszepalapitvany.hu/

Since 2010 the Világszép Foundation has brought personal attention and loving acceptance to many children in the state care system. We form long-term connections with all age groups, using a wide variety of methodologies. Beside our regular summer camps we have volunteer storyteller and mentor programs, afternoon activities and an inclusive kindergarden. We collaborate with 5 Budapest foster homes and accompany the children from kindegarten age all the way to adulthood.


Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége

MEOSZ (Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége) 1981-ben alakult, és a legnagyobb tagsággal bíró hazai fogyatékosügyi érdekvédelmi szervezet. A MEOSZ-t és tagszervezeteit is mozgássérült emberek vezetik. A MEOSZ-tagszervezetek az ország egész területét lefedik. Érdekvédelme során a MEOSZ az emberi jogi modellt követi, és kiáll mind a mozgássérült gyermekek és családjaik, mind a mozgáskorlátozott felnőttek társadalmi befogadásáért.

The National Federation of Organisations of People with a Physical Disability (MEOSZ) is the largest organisation representing people with physical disabilities in Hungary. Established in 1981, MEOSZ is run and controlled by disabled people and currently has nearly 100 member organisations across the country. MEOSZ follows a human rights-based approach to disability policies and recognise the United Nations Convention on the Rights of Persons with Disabilities as a core instrument in its advocacy.

Kapcsolat:

http://www.meosz.hu/ 


Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat

Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat célja a fizikailag, értelmileg sérült, az árva és szociálisan hátrányos helyzetű gyermekek felkarolása, életkörülményeik javítása, gyermekintézmények segítése. A szervezet többek között egészségügyi, gyermekélelmezési programokat szervez, valamint aktívan részt vett a gyermekek jogaival kapcsolatos magyarországi jogalkotási folyamatokban. A szervezet 1989-ben alakult.

The International Children’s  Safety Service was founded in 1989 with the aim of giving financial, social and health-related support and subsistence to children in need, irrespectively of national, political or religious affiliation. Over the years ICSS has been established as one of the most important non-government welfare organisations in Hungary, hence its wide range of activities such as the healthcare programme, the children feeding programme or the foster-parent programme.

Kapcsolat:

http://www.gyermekmento.hu/


NANE Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen

Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE) Egyesület 1994-ben jött létre. Az Egyesület célja, hogy fellépjen a nők és a gyerekek ellen elkövetett párkapcsolati és családon belüli erőszakkal szemben; tevékenysége egyéni, közösségi és társadalmi szinten folyik.

Az Egyesület önkéntesei telefonos segítségnyújtást, tájékoztatást végeznek egyéni szinten, míg közösségi szinten különböző célcsoportú képzéseket és ifjúsági foglalkozásokat tartanak, valamint szakmai és önsegítő csoportokat indítanak. Társadalmi jelentőségű az Egyesület könyvkiadó tevékenysége, amely a párkapcsolati erőszakra – az egyéni aspektusokon túl – mint társadalmi problémára hívja fel a figyelmet. Ezt a törekvést az egész évben szervezett figyelemfelhívó akciók, a folyamatos lobbizó és monitorozó tevékenység egészíti ki.

Kapcsolat: http://nane.hu


Validity Alapítvány

Validity Alapítvány – vagy más néven Központ a Mentális Sérültek Jogaiért Alapítvány – egy nemzetközi emberi jogi szervezet, amely a jogérvényesítés eszközeivel kívánja elérni az értelmi és/vagy pszichoszociális fogyatékossággal élő gyermekek és felnőttek társadalmi egyenlőségét és teljes befogadását világszerte. Az Validity Alapítvány célja, hogy stratégiai perek indításával, kutatási és monitoring programokkal, valamint érdekérvényesítő tevékenység és képességfejlesztés révén biztosítsa az emberi jogi normák érvényesülését a törvényekben, a közpolitikában és a szakpolitikai programokban, illetve hogy megfelelő tudással, képességgel és hittel vértezze fel a kulcsszereplőket ahhoz, hogy a társadalmi befogadást mindennapi gyakorlattá tehessék.

The Validity Foundation is a Hungary-based international human rights organization that works to secure equality, inclusion and justice for adults and children with intellectual, developmental, cognitive and/or psychosocial disabilities through strategic litigation, advocacy activities, monitoring, research, and capacity building worldwide. Kapcsolat:

https://validity.ngo/


Patent Egyesület

A 2006-ban alakult Patent Egyesület elsősorban a nők és gyerekek elleni erőszak, valamint a reproduktív jogok témáihoz kapcsolódó területeken képzett szakemberekből áll, és elsősorban jogi segítségnyújtással, jog-elemzéssel, jogalkotási javaslatok és véleményezések megfogalmazásával, és kutatással foglalkozik. Mivel a családon belüli nők elleni erőszak és a gyerekek elleni erőszak mélyen összefügg, munkánk elengedhetetlen részét képzi a családon belüli erőszakban közvetlenül, vagy szemtanúként közvetve áldozattá váló gyerekek jogainak védelme. A gyerekbántalmazás témájában különös figyelmet fordítunk a kényszerláthatások foganatosításának gyakori jelenségére, a bántalmazó és az anya szétválását követően a gyerekeket a láthatások során és a gyámügyi rendszerben érő abúzusra.

Felismerve a gyerekek között és gyerekek ellen elkövetett szexuális visszaélések aggasztó mértékét, és azt, hogy a nemek közötti egyenlőségen és kölcsönösségen alapuló szexuális felvilágosítás nélkül nincs esély a szexuális erőszak és nem kívánt terhességek megelőzésére, 2015-ben elindítottuk Kapcsolódj be! című szexuális felvilágosító programunkat. 2020 második felétől a NANE Egyesülettel közösen indítunk fiataloknak szóló erőszak-prevenciós programot.

Kapcsolat: https://www.patent.org.hu/


Pressley Ridge Magyarország Alapítvány

Pressley Ridge Magyarország Alapítvány célja a súlyos magatartási-, beilleszkedési- és érzelmi nehézségekkel küzdő fiatalok sikeres életvezetési esélyeinek növelése, a velük és családjaikkal, lakókörnyezetükkel foglalkozó szakemberek és segítőfoglalkozásúak módszertani kultúrájának szélesítése által. Az alapítvány mind intézmény-alapú, mind pedig  iskola utáni programokkal törekszik az ezen fiatalok között sajnálatosan gyakori korai iskolaelhagyás megelőzésére és a boldog és  tevékeny élet elősegítésére

The Pressley Ridge Hungary Foundation serves troubled and troubling youths and their families. We provide institution based and after school programs to prevent early school leaving and foster happy and productive life.

Kapcsolat:

https://nobadkid.org


Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület

Reményt a Gyermekeknek Közhasznú Egyesület célja az ENSZ Gyermekjogi egyezményében foglalt gyermeki jogok érvényesülésének elősegítése és védelme. Az Egyesület közvetítő szerepet tölt be a vállalati szféra, a közép-és felsőoktatási intézmények és a társadalom valamint a szükséghelyzetben lévő gyerekek, fiatalok és családjaik között, melynek célja a pénz-és tárgyi adományok eljuttatása a megfelelő helyekre, emellett az önkéntes és szakmai humán erőforrás koordinációja.

The Hope for Children Hungary is a non-governmental organization with the aim to promote and protect children’s rights. The organization uses a holistic approach to solve the problems facing Hungarian children: wide range of activities and services are offered. The NGO serves as an intermediary organization between the society and the children, youngsters and families in need with the aim to facilitate and coordinate the flow of the donations between them.

Kapcsolat:

http://remenytagyermekeknek.hu/


Rosa Parks Alapítvány

Rosa Parks Alapítvány (RPA) azért jött létre, hogy egy méltányosabb közoktatási rendszerért dolgozzon és segítse azokat a szülőket és gyerekeket, akiket az oktatásban hátrány vagy jogsértés ér származásuk, anyagi helyzetük, tanulási vagy beilleszkedési nehézségeik miatt.

Az Alapítvány Láthatatlan Tanoda projektje Józsefvárosban működik, itt próbál minél több hátrányos helyzetű gyermekhez eljutni, hogy minőségi oktatáshoz férjenek hozzá és hogy javuljanak iskolai eredményeik. Felkutatja azokat, akik bármilyen módon segíteni tudják őket – önkénteseket toboroz, akik hétről-hétre találkoznak a gyerekekkel, csoportfoglalkozásokat, szabadidős tevékenységeket szervez. A szülőkkel együttműködve dolgoznak azon, hogy a gyerekek minél jobb iskolai környezetbe kerüljenek. Szükség esetén jogi segítséget is nyújtunk.

Kapcsolat:

Rosa Parks Alapítvány


SOS Gyermekfalvak Magyarország

Az SOS-Gyermekfalu Magyarországi Alapítványa egy politikai és felekezeti elkötelezettségtől mentes civil szervezet, melynek célja az otthonukat vesztett gyermekek nevelése, a veszélyeztetett helyzetű gyerekek és családjaik támogatása, érdekeik képviselete. Az SOS Gyermekfalvak azért jöttek létre, hogy otthont és szeretetet nyújtsanak a vér szerinti családjukat nélkülözni kényszerülő gyermekeknek. Célunk, hogy gondozásunkban a gyermekek szeretetben, tiszteletben nőjenek fel, és kiegyensúlyozott, boldog felnőttekké váljanak.  Alapítványunk fenntartásában 3 nevelőszülői hálózat és 4 lakásotthon működik. Jelenleg közel 400 gyermekről gondoskodunk.

 

SOS Children’s Villages Hungary is an independent non-governmental organization providing support and care for children who have lost, or at risk of losing parental care. We also work with families in precarious situation. We operate our services through foster care networks, youth facilities and a temporary home for children. We provide care for app. 400 children in Hungary. SOS Children’s Villages Hungary is a member association of SOS Children’s Villages International.

Kapcsolat:

http://www.sos.hu/


Élményakadémia

Élményakadémia Közhasznú Egyesület

Az Élményakadémia elhivatott trénerek és ifjúsági munkás szakemberek közössége. Egyesületünk 2004-óta foglalkozik fiatalok és
fiatalokkal foglalkozó szakemberek képzésével nem-formális keretek között. Küldetésünk a személyes fejlődés és a társadalmi integráció előmozdítása.

Az Élményakadémia Egyesület jövőképe egy sokszínű, elfogadó, nyitott, társadalom, amely képes az esélyegyenlőséget megteremteni. Olyan társadalom, amelyben mindenki számára biztosítottak az önmegvalósításhoz és a közösségi élethez, az esélyegyenlőséghez szükséges feltételek.

Programjainkon elsősorban az élménypedagógia módszerével dolgozunk. A résztvevők az általuk átélt élményekre, tapasztalatokra reflektálva, nem-formális keretek között tanulnak magukról, csoport- és együttműködésről. Ez lehetőséget ad egyéni személyiség fejlődésre, a csoport jobb együttműködésének kialakításásra, komfortzónánk tágítására, új élmények megtapasztalására, a tapasztalatok visszaforgatására. Ezen felül számos módszertant alkalmazunk.
Programjaink:
Ifi klub – Hátrányos helyzetből induló fiataloknak tartunk helyi közösség építő programokat majd a helyi ifjúsági közösségeket támogatjuk, hogy önszervező kortárs segítő csoportként működjenek.
Több, mint 11 gyermekotthonnal, különböző együttműködés keretein belül nyári táborokat tartunk az ott élő gyerekek és fiatalok számára.
Hidat képzünk a helyi civilszervezetek, ifjúsági közösségek és az Európai uniós lehetőségek között. Képessé tesszük, bevonjuk és összekötjük a fiatalokat és az ifjúságsegítőket az Európai unió nyújtotta lehetőségekkel.

Segítőknek segítünk.
Legfőképp az Európa-szerte a segítő-szakmában tevékenykedő, egyénekkel és csoportokkal dolgozó szakemberek számára tartunk képzéseket, támogatjuk személyes és szakmai fejlődésüket.

Együtt olyan valóságot teremtünk, amelyben mindannyian tudatos, felelősségteljes, értékes életet élünk, törődünk magunkkal, másokkal és a világgal.

Elérhetőségünk:
https://elmenyakademia.hu/
hello@elmenyakademia.hu


Társaság a szabadságjogokért

Társaság a Szabadságjogokért emberi jogi jogvédő civil szervezet. 1994-es megalakulása óta azért dolgozik, hogy Magyarországon bárki megismerhesse alapvető emberi jogait, és érvényesíthesse azokat a hatalom indokolatlan beavatkozásaival és mulasztásaival szemben. Ennek érdekében nyomon követik a jogalkotást és jogfejlesztő tevékenységet végeznek, stratégiailag fontos perekben képviseletet nyújtanak és évi több mint kétezer ügyben jogsegélyt nyújtanak, képzéseket tartanak és média kampányokkal mozgósítják a nyilvánosságot.

https://tasz.hu


Háttér Társaság

A Háttér Társaság Magyarország legnagyobb és legrégibb jelenleg is működő leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszexuális (LMBTQI) civil szervezete. Egy olyan társadalomért dolgozunk, amelyben szexuális irányultsága vagy nemi identitása miatt senkit sem ér hátrány, ahol az LMBTQI közösség valamennyi tagja szabadon megélheti identitását, és felmerülő problémái megoldásához megfelelő segítséget kap.
Célunk az LMBTQI emberek egyenlőségének és jóllétének elősegítése

 1. az LMBTQI emberek számára támogató szolgáltatások nyújtása;
 2. az LMBTQI emberek tudatosságának és önszerveződésének segítése;
 3. az LMBTQI emberek szükségleteit figyelembe vevő jogrendszer, közszolgáltatások és társadalmi hozzáállás kialakítása révén. 


Országos Gyermekvédő Liga

Gróf Andrássy Gyula és dr. Karsai Sándor eszmecseréjének eredményeképpen született meg a múlt század elején egy új gyermekvédő szervezet, az Országos Gyermekvédő Liga megalapításának gondolata, mely 1906. február 25-én tartotta alakuló közgyűlését. A szervezet 1910-es és 1912-es alapszabályaiban világossá tette központi célját, a gyermekek és fiatalkorúak védelmét. 1950. április 11-én államosították a Ligát, s vagyonát felosztották, ezzel a lépéssel úgy tűnt, pályafutása lezárult. Ám 1989-ben új erőre kapott a szervezet, újjá formálódva folytatta tevékenységét, eredeti célkitűzéseivel összhangban. A szervezet legfőbb céljai között a következők szerepelnek:

 • A figyelem felhívása minél szélesebb körben a rohamosan romló gyermek- és ifjúsági élethelyzetek javítására, a civilizációs ártalmak megelőzésére, felszámolására, valamint a családi válsághelyzetek megoldására;
 • Szociális segítő, prevenciós és lelki egészségmegőrző, valamint gyermek- és ifjúságsegítő tevékenységek folytatása, azon munkanélküliek átképzésének támogatása, akik ifjúsági munkát, segítő védő tevékenységet kívánnak folytatni;
 • A civil társadalom, valamint a társadalmi szervezetek, mozgalmak önzetlenségére építve szakmai, valamint-lehetőségek szerint – anyagi segítség nyújtása a rászorulóknak;
 • Kapcsolattartás az UNICEF nemzetközi és nemzeti bizottságával, valamint a külföldi országok gyermekvédő mozgalmaival;
 • Együttműködés a magyarországi gyermekvédő mozgalmakkal;
 • Folyamatos küzdelem azért, hogy a gyermekek – fajra, bőrszínre, nemzeti vagy társadalmi származására, vagyoni, illetve születési előjogokra való tekintet nélkül élvezhessenek minden jogot, amely a Gyermekek jogairól szóló ENSZ konvenció alapján megilleti őket;
 • Együttműködés mindazokkal az állami szervekkel, amelyek a gyermekek védelmével, nevelésével hivatásszerűen foglalkoznak, intézkedéseket kezdeményez ezen állami szervek felé szakmai véleményekre alapozva;
 • Kezdeményezéseket, javaslatokat fogalmaz meg a törvényalkotás felé, véleményezi a gyermekekkel kapcsolatos jogszabályokat, és részt vesz azok kidolgozásában;
 • Konkrét kezdeményezéseket fogalmaz meg az országos és helyi problémák megoldására ( gyermek- és ifjúsági segítés és -védelem, szociális tanács létrehozása, állami gondozottak, leányanyák, gyermekelhelyezés, család megóvása, kamasz gondok, iskolai gyermekvédelem, fiatalkorú bűnözés megelőzése, ifjúsági munkanélküliség, kábítószerezés);
 • Kapcsolatot tart a tömegkommunikáció szereplőivel.
 • tervezünk megszervezni – tapasztalva a megnövekedett számú igényt – logopédiai foglalkozásokat óvodás, kisiskolás korú gyermekek számára.
 • Tervezzük igazságügyi-pszichológiai szakértő szolgáltatást nyújtását.

A Liga tehát egy olyan országos szervezet, amely az alapszabályában is meghatározott módon politikamentesen működik. Céljai elérése érdekében sokrétű tevékenységet folytat, amelyhez a szükséges pénzeszközöket pályázatokon nyert összegekből, magán- és jogi személyek adományaiból, a személyi jövedelemadóból felajánlott 1%-ból biztosítja.


Szociális Szakmai Szövetség (3Sz)

A Szociális Szakmai Szövetség (3Sz) 1995-ben alakult ernyőszervezet, fő célkitűzései a szociális szakemberek és a szociális civil szervezetek érdekeinek képviselete, a döntéshozás – szociális és civil területet érintő – lépéseinek civil kontrollja.
A szervezetnek jelenleg hét tagszervezete van. A 3Sz tagszervezetei vagy további szervezeteket tömörítő ernyőszervezetek vagy pedig kiterjedt egyéni tagsággal rendelkező egyesületek. A 3Sz tevékenységével az egész országot lefedi, kiterjedt partneri és információs hálózattal rendelkezik.https://www.3sz.hu/hu/


KórházSuli

KórházSuli – Híd a kórház és az iskola között
Magyarországon évente több ezer gyerek marad ki az iskolából a tartós betegsége miatt.  A
KórházSuliban 2014. óta segítünk nekik a tanulásban és a gyógyulásuk utáni sikeres iskolai
visszatérésben. Ebben a folyamatban támogatjuk Őket, családjukat és anyaiskolájukat.
Célunk, hogy minden tartós gyógykezelés alatt álló gyermek a betegsége alatt is hozzáférjen a testi,
lelki állapotának megfelelő oktatáshoz.
A közvetlen segítségnyújtáson túl megosztjuk tudásunkat, módszertani kiadványokkal és képzésekkel
segítjük az oktatási szektor szereplőit. Rendszerszinten jogszabálymódosítással és egy pedagógiai
irányelv megalkotásával, a szektorközi együttműködések kialakításával támogatjuk a tartós
gyógykezelés alatt álló tanulók pedagógiai ellátását, az ügy társadalmi ismertségét.

HospitalSchool – Bridge between hospital and school
In Hungary, every year, thousands of children miss school due to chronic illness. Since 2014,
HospiEdu has been helping them with their studies and successful return to school after recovery.
We support them, their families, and their home schools throughout this process. Our goal is to
ensure that every child undergoing long-term treatment has access to education suitable for their
physical and mental condition during their illness. Beyond direct assistance, we share our knowledge,
provide methodological publications, and offer training sessions to support stakeholders in the
education sector. Through legislative amendments, the development of pedagogical guidelines, and
the establishment of cross-sector collaborations, we support the pedagogical care of students
undergoing long-term treatment and raise awareness of the issue in society.