Gyermekjogi Civil Koalíció

Egyéni szakértők

Aczél Anna

Pszichológus, több mint 40 éve dolgozik a gyermekvédelemben. Tanított, tanít gyermekvédelemhez kapcsolódó tárgyakat felsőoktatásban.  25 éve dolgozik a Rákospalotai Javító Intézetben, jelenleg pszichológusként.

Ádler Katalin

Pedagógus és szociális munkás végzettséggel rendelkezik. A Békés Iskolák antibullying program (www.bekesiskolak.hu) egyik szakmai vezetője, fejlesztője és trénere. Iskolai konfliktushelyzetek rendezésében resztoratív facilitátor.

Baracsi Katalin LL. Családjogi és infokommunikációs szakjogász, internetjogász, közösségi média tréner ( https://www.facebook.com/internetjogasz/ ). Országhatáron belül és kívül is tart internetbiztonság témájú foglalkozásokat, interaktív tréningeket az általános iskolástól egyetemistáknak több, mint egy évtizede. Szülőknek, pedagógusoknak, szakembereknek hozza közelebb a digitális világ mindennapjait és teszi őket magabiztossá, hogy a környezetükben is tovább tudják adni a megszerzett információkat. Szakmai testületek (pl. Gyermekvédelmi Internet Kerekasztal (NMHH); No Hate Kampánybizottság) képviselője. Koordinál és önállóan is készít szakmai anyagokat, programokat (pl. Bűnmegelőzésért a digitális világban; Tegyünk együtt a biztonságunkért! – Biztonságos életre nevelés; Internetbiztonság Sangoval; Magabiztos pedagógusként a mindennapok internetében). Jelenleg szabadúszó szakértőként segíti állami, civil és egyházi szervezetek munkáját hazai és nemzetközi projektekben egyaránt.

Békés Zoltán

Szenior gyermekvédelmi szakember, kutató (korábbi munkahelyei például:Cseppkő utcai gyermekotthon, Fővárosi Gyermek- és Ifjúságvédő Intézet, Társadalomtudományi Intézet, Fővárosi TEGYESZ)

Bíró Dalma

Emberi jogi független szakértő. Téma területei: gyermek, fogyatékosságügy, nő, kisebbség és leszerelés politika. 1994-től 2005-ig nemzetközi kampány a taposóaknák betiltásáért főmunkatársa (ICBL: 1997-ben Béke Nobel-díj).

Cserey Miklós

Szervezeti-vezetési tanácsadó, trénerként, HR tanácsadó. A szülőnek lenni program vezetője, amelynek a szülőséggel, a gyerek fejlődésének segítésével foglalkozik. Vallja, hogy „A szülőség a gyerek fogantatásától az életünk, az életük végéig tart, addig – bár nagyon különböző módon, de – mindig szükségünk van egymásra, támaszkodunk egymásra, kiegészítjük, segítjük egymást.”http://www.szuloneklenni.hu/

De Coll Ágnes

A Baptista Szeretetszolgálat emberkereskedelem ellenes program vezetője.

Ercse Krisztina

Pszichopedagógus, interkulturális szakértő, oktatáskutató. Kiemelten foglalkozik tanuláselmélettel és pedagógiával, szelekcióval és szegregációval, illetve mindezek társadalmi-kulturális meghatározottságával. A Civil Közoktatási Platform (CKP) alapító tagja és szóvivője, rendszeres szervezője és résztvevője szakmapolitikai diskurzusoknak. Óraadó az ELTÉ-n és a Wesley János Lelkészképző Főiskolán. Oktatási szakértőként számos civil szervezettel dolgozott együtt (például: SOS Gyermekfalvak, Civil Kollégium Alapítvány, UNHCR).

Erdősné Szeibert Orsolya

2001 óta az ELTE ÁJK Polgári Jogi Tanszékének főállású oktatója. Kutatásait a nemzetközi és összehasonlító családjog területén végzi, tudományos fokozatot 2009-ben szerzett az élettársak európai szabályozását és vagyoni viszonyaikat tárgyaló disszertációjával, amely könyvként is megjelent. Az ELTE JTI családjogi szakjogász-képzésének szakmai vezetője és oktatója, a Nemzetközi Családjogi Társaság tagja, az Európai Családjogi Bizottság magyarországi szakértője, továbbá a Családi Jog és az Európai Bírósági Ítéletek című folyóiratok szerkesztője; jelenleg OTKA-projekt vezető kutatója.

Gellér Judit

Emberi jogokkal foglalkozó nemzetközi jogász, gyerekjogi szakjogász, kutató. Több, mint 15 éve foglalkozik az emberi jogok védelmével, korábban 13 évig dolgozott az Európai Roma Jogok Központja (ERRC) jogászaként, ahol legfőképpen a Roma nők és gyermekek jogainak védelmét látta el hazai bíróságok, a strasbourgi székhelyű Emberi Jogok Európai Bírósága és különböző ENSZ Bizottságok előtt folyó stratégiai peres eljárásokban. Számos hazai és nemzetközi kutatásban vett részt, emberi jogi projektet fejlesztett, koordinált és implementált. Jelenleg a PILnet nemzetközi civil szervezet munkatársa, ahol hazai és európai civil szervezetek és ügyvédek együttműködésével létrejövő pro bono projekteket fejleszt és koordinál, azzal a céllal, hogy a jogi segítség mindenki, a legsérülékenyebbek számára is elérhetővé váljon.

Gyulai Edina

Gyermekjogi-gyermekvédelmi szakértő, családjogi szakjogász, egészségfejlesztő mentálhigiénikus, etnográfus, szenior mediátor, pedagógus, képzésben lévő családterapeuta. Több mint 25 éve dolgozik a gyermekjóléti szolgáltatás rendszerében különböző feladat- és munkakörökben dolgozott és dolgozik (preventív pártfogó, családgondozó, kapcsolattartási ügyeleti mediátor koordinátor tanácsadó, jogi tanácsadó, utcai szociális koordinátor). Egyetemi oktatója a SZTE családjogi szakjogász szakirányú továbbképzésének, óvoda- és iskolapszichológus szakképzésének, általános és igazságügyi mediátor képzésének (itt a gyermekvédelmi területre vonatkozó mediáció elméleti és gyakorlati képzési rész vezetője). Dolgozik mediátor képzőként, továbbképzések vezetőjeként, gyermekvédelmi területi mediációs specialista, szupervíziókat vezet, a hazai mediátorok között kiemelten magas folyamatosan vezetett ügyeinek száma. Számos szakmai szervezet tagja, rendszeresen tart előadásokat, kerekasztalt, workshopot, gyermekvédelmi mediációs tárgykörökben publikál. Az OME elnökségi tagjaként kiemelt szerepet vállal az Egyesület iskolai konfliktusok közvetítői területen végzett munkájában, az OME Dél-Alföldi Iskolai Mediációs Munkacsoportjának vezetője. Résztvevője volt különösen a gyermekvédelmi és bírósági területen (bírósági mediátor koordinátor) a hazai közvetítői rendszer kiépítésének. Kutatási területe, A családon belüli, illetve személyek közötti konfliktushelyzeteket megoldó, speciális, intenzív mediációs technikák továbbfejlesztése, kiterjesztése, illetve konfigurálása a gyermekvédelem speciális területeire. A különböző konfliktusoldó rendszerek, speciális és alapszolgáltatások bővítése, összehangolása.

Hegedűs Judit

Egyetemi oktató, több mint 20 éve dolgozik a bántalmazott, valamint a bűnelkövető gyermek- és fiatalkorúakkal. Kutatásai, oktatói tevékenysége elsősorban a zárt intézeti neveléshez kapcsolódik.

Herczeg Rita

Szociálpolitikus, jogász, mediátor. 25 éve a gyermekvédelem területén dolgozik, ebből 16 évig gyermekjogi képviselőként.

Jánoskuti Boglárka

Jogász, 2009 óta gyermekjogi és menekültügyi szakértőként dolgozott a közigazgatásban (Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium menekültügyi referenseként) és a civil szektorban (Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány gyermekjogi vezetőjeként, Helsinki Bizottság menekültügyi jogászaként, Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány gyermekjogi tanácsadójaként).  Az évek során több nemzetközi és EU-s projektben vett részt gyermekjogi és menekültügyi szakértőként (pl. European NGO Alliance on Child Safety Online, Carepath Trauma Project, European Migration Network, UNHCR AGDM projekt). Jelenleg független szakértőként vesz részt gyermekjogi projektekben.

Katonáné Pehr Erika

Jogász,  európai jogi szakjogász,  a PTE ÁJK c. egyetemi docense. Több évtizede  tart egyetemi kurzusokat (PTE ÁJK;  ELTE ÁJK; ELTE BGGYK)  gyermeki jogok, családjog és  gyermekvédelem témakörökben.  Minisztériumi főosztályvezető-helyettesként aktívan részt vett az 1997.évi  Gyermekvédelmi törvény és végrehajtási rendeletei szakmai előkészítésében és oktatásában,  majd a 2013.évi  Polgári Törvénykönyv előkészítését végző Szakértői Bizottság Családjogi Munkacsoportjában.

Számos szakmai egyesület tagja (pl. Országos Mediációs Egyesület, Kriminológiai Társaság stb.), illetve a Családi Jog című folyóirat szerkesztőbizottságának tagja.

Fél száz családjogi és gyermekvédelmi témájú publikációval rendelkezik, és számos konferencia állandó előadója.

 Kovács Zsuzsanna

Nyugalmazott házi gyermekorvos. A gyakorlati orvoslás mellett különösen foglalkoztatták a családok társadalmi, szociális problémái, a gyermekbántalmazás, a gyermekjogok érvényesülése az egészségügyi ellátás során. Az Országos Gyermekegészségügyi Intézet munkatársaként ezekkel a kérdésekkel elméleti szinten is foglalkozott: szakmai publikációk, előadások, módszertani anyagok készítése, továbbképzések. A Magyar Gyermekorvosok Társasága Szociálpediátriai Munkacsoportjának vezetője.  A Nemzetközi Szociálpediátriai Társaság (International Society for Socialpediatrics & Child Health) tagja.

Lux Ágnes

Lux Ágnes gyermekjogi szakértő. Korábban az Alapvető Jogok Biztosa Hivatalában dolgozott, jogi referensként, a gyermekjogi projekt vezetőjeként, majd főosztályvezető-helyettesként, majd az UNICEF Magyar Bizottság gyermekjogi igazgatója volt, később az IOM egy, hét országot érintő gyermekvédelmi projektjében dolgozott. Gyermekjogi témában rendszeresen tart egyetemi kurzusokat (Pázmány Péter Katolikus Egyetem) és publikál. PhD-ját az ELTE ÁJK-n szerezte meg a független gyermekjogi intézmények összehasonlításáról írt disszertációjával. 2018 óta független gyermekjogi szakértőként számos hazai (SOS Gyermekfalvak, Magyar Helsinki Bizottság, Terres des hommes ‘Lausanne’ Magyarországi Alapítvány, UNICEF Magyarország) és nemzetközi (UNICEF, EU, IOM) szervezet projektjében dolgozott. 2021 óta a Társadalomtudományi Kutatóközpont tudományos munkatársa, s 2023 ősze óta az ELTE TáTK egyetemi adjunktusa.

Makai Éva

1970-ben indult tanári pályája során jelentős tapasztalatokat és gyakorlatot szerzett mind a közoktatásban, mind a felsőoktatásban. Neveléstudományi doktori címét az iskolai gyermekvédelem témájából az ELTE-n szerezte 1999-ben. Civil tevékenységei közt is fontos szerepet játszik a gyermeki jogok képviselete; volt a Gyermekérdekek Magyarországi Fóruma soros elnöke, jelenleg a Magyar Pedagógiai Társaság Gyermekérdekek Szakosztálya – Korczak Munkabizottságát vezeti. Kutatásai és publikácói fókuszában a gyermekvédelem múltja és jelene áll. Közoktatási szakértői munkát esélyegyenlőségi, gyermek- és ifjúságvédelmi, tanügyigazgatási és pedagógusképzési témakörökben végez.

Mátyók Fanni

Mátyók Fanni gyermekjogi szakértő. Jelenleg a WellBee tábor vezetője. Korábban a brüsszeli székhelyű Eurochild gyerekjogi szervezet tagságért felelős koordinátoraként dolgozott. 2018-2019-ben a bécsi székhelyű European Union Agency for Fundamental Rights (FRA) gyermekjogi ösztöndíjasa, előtte az UNICEF Magyarország gyerekjogi oktatási programjának koordinátora volt. Jogászként végzett az ELTE-n 2017-ben, 2014-2015-ben az Abo Academy Emberi Jogi Mesterprogramjában vett részt Finnországban.

Nagy-Nádasdi Anita Rozália 

Menedékjoggal, gyermekjogokkal és fogyatékossággal élők jogaival foglalkozó jogász. Kutatási területe a fegyveres konfliktusba bevont menekült gyermekek integrációhoz való joga.

Negrea Vidia

Gyermek klinikai szakpszichológus, resztoratív tréner és facilitátor, az International Institute for Restorative Practices (IIRP)  trénere. 2001 óta elkötelezettje a resztoratív szemlélet széles körű bevezetésnek, alkalmazásának és oktatásának. Iskolákban, a gyermekvédelmi szakellátásban, a pártfogói munkába és a büntetés-végrehajtásban segíti a resztoratív gyakorlatok révén a kapcsolatok építését vagy helyreállítását, a közösségek erősítését és a konfliktusok konstruktív kezelését.

Parti Katalin

Parti Katalin PhD, kriminológus, a Virginia Tech Szociológia Tanszékének oktatója. Fulbright and Max Planck Research Scholar. Kutatási területe az online interperszonális erőszak, gender és kriminológia, cybercrime. Több mint 100 tudományos szakcikk, könyvfejezet és könyv írója. Munkái megjelenési helye az International Journal of Cybersecurity Intelligence and Cybercrime, JAMA Pediatrics, Journal of Modern Education Review, Journal of Contemporary European Research, American Journal of Criminal Justice, Youth Violence and Juvenile Justice, Monatschrift für Kriminologie und Strafrechtsreform, és az Infokommunikáció és Jog.

Révész Magda

Gyermekvédelmi szakértő, a „Fióka” Gyermek-és Ifjúságjóléti Központ korábbi vezetője.

Sabján-Varga Dóra

A Pécsi Tudományegyetem pszichológia szakán végzett 2005-ben. Gyakorlati tapasztalatai nyomán érdeklődése a gyermekvédelem és a gyermekjogok, illetve a gyerekek-családok pszichés támogatásának közös metszéspontja felé fordult. Külföldi tapasztalatszerzés és számos önkéntes munka után 2010-ben MA diplomát szerzett nemzetközi jog és emberi jogok szakon a costa rica-i University for Peace egyetemen, témája a magyar és a costa rica-i gyermekvédelmi rendszer összehasonlítása volt gyermekjogi szempontból. Azóta dolgozott gyermekvédelemben pszichológusként, civil szervezeteknél gyermekvédelemmel kapcsolatos projektekben, és privát praxisban pszichológusként. Tanulmányai és munkája középpontjában jelenleg a bántalmazott gyerekek traumatudatos ellátása áll. Magánéletében három gyermeket nevel.Sándor BeátaGyermekjogi szakjogász. Korábban az LMBTQI gyermekek jogaival, diszkriminációjával kapcsolatos kutatásokban, jelentések és oktatási anyagok kidolgozásában vett részt, jelenleg a részvételiséget elősegítő módszerekkel foglalkozik.

Szotyori-Nagy Viktória

Jogász, gyermekjogi szakértő. 2008-2012 között ügyvéd-mediátor családjogi és kapcsolódó büntetőjogi területeken. 2012-2018 között az SOS Gyermekfalvak gyermekjogi tanácsadója és a gyermekbántalmazási ügyekért felelős koordinátor.  2020 óta az UNICEF Magyarország munkatársa, a jogsegélyszolgálat koordinátora.

Tománé Mészáros Andrea

Védőnő szakértő, 2003-15 között az Országos Gyermekegészségügyi Intézetben dolgozott. PhD kutatási területe a gyermekbántalmazás, ezen belül a megrázott gyermek szindróma megelőzése. Rendszeresen publikál gyermekgondozás gyermeknevelés, családi egészségnevelés, függőségek, gyermekbántalmazás témában, szakmai módszertani anyagok kidolgozásában vesz rész és tart előadásokat.

Tordai Edina

2008-ban szerzett jogi diplomát a Debreceni Egyetem, majd 2012-ben tett jogi szakvizsgát. Jelenleg PhD-hallgató a Pécsi Tudományegyetem Állam- és Jogtudományi Doktori Iskolájában. Szakmai gyakorlatát  emberi jogokkal, kisebbségi és roma jogokkal kapcsolatos munkakörökben szerezte, töbek között jogi főreferensként dolgozott az Alapvető Jogok Biztosának Hivatalában. Továbbá  több hazai és nemzetközi roma és pro-roma , valamint gyermekjogokkal foglalkozó civil szervezet munkáját segítette  alkalmazottként, önkéntesként vagy egyéni szakértőként.  Az Európa Tanács és az EBESZ Demokratikus Intézmények és Emberi Jogok Hivatala (OSCE ODHIR) különböző  pilot projektjeiben és kisebb kutatásaiban vett részt független szakértői minőségben.

Tóth Zsófia

Jogász, pszichológus, mediátor. 2009-2020 között közel tíz évig áldozatsegítőként dolgozott: bűncselekmények és bántalmazások áldozataival, az áldozatiság büntetőjogi, családjogi, gyermekjogi és pszichológiai aspektusaival foglalkozott. 2016-ban az UNICEF Gyerekbarát Település program koordinátora volt. Számos szakmai szervezet tagja (pl. Közép-Európai Mediációs Intézet, Magyar Családterápiás Egyesület). Jelenleg pszichológusként dolgozik. Óraadóként tanít a Pázmány Péter Katolikus Egyetem irodalomterápiás szakirányú továbbképzésében. Fő érdeklődési területe a gyermekbántalmazás (pl. iskolai bántalmazás, családon belüli erőszak) lélektani hatásai, és a gyermekjogok érvényesülése az oktatásban.

Vaskuti András

Kúriai bíró, az ELTE ÁJK Büntetőjogi Tanszékének oktatója. A fiatalkorúak ügyeinek szakjogászaként tevékenykedik, több évtizede mint a fiatalkorúak ügyeinek kijelölt bírója. A témában számos publikációja jelent meg, PhD-kutatásának tárgya a nemzetközi normákban meghatározott követelmények érvényesülése a fiatalkorúak büntető igazságszolgáltatásában.

Virág György

Az Országos Kriminológiai Intézet kutatója, 2006 és 2012 között az Intézet igazgatója, jelenleg igazgatóhelyettese. Az ELTE ÁJK Kriminológia Tanszékének tanáraként elsősorban erőszakos bűnözéssel, szexuális erőszakkal, családon belüli erőszakkal és áldozatvédelemmel kapcsolatos témákban oktat. A Kriminológia Mesterszakon a kriminálpszichológia tárgy oktatója és tantárgyfelelőse. Közel harminc éve folytat pszichológiai tanácsadási és pszichoterápiás tevékenységet. Dolgozott a Baracskai Börtön és Fogház Gyógyító-nevelő csoportjában, a Szent Rókus Kórház Pszichiátriai és Pszichoterápiás Osztályán, Londonban a Parkside Clinic és a The Inner City Centre rendelőjében, valamint magán praxisban. Egyik alapítója volt az ESZTER Alapítványnak és 1994-től vezetője az alapítvány pszichoterápiás rendelőjének. A Magyar Kriminológiai Társaság alapító tagja, elnökhelyettese, jelenleg elnökségi tagja. 1984-ben jogi (bírói-ügyészi), 1995-ben klinikai szakpszichológusi szakvizsgát tett.  „A szexuális erőszak áldozatai” címmel írt  Ph.D disszertációját a Miskolci Egyetemen védte meg 2001-ben. Egyéni és csoport pszichoterápiás tanulmányokat Budapesten és Londonban végzett.