Gyermekjogi Civil Koalíció

A Gyermekjogi Civil Koalíció tiltakozása a háborús plakátok ellen

NYILATKOZAT 

Hol itt a gyerekvédelem? 

Védjük meg a gyerekeket a háborút sugalló  üzenetektől, plakátoktól!

A Gyermekjogi Civil Koalíció, mint a legnagyobb magyarországi gyermekjogokkal foglalkozó szakmai hálózat, aggodalmát fejezi ki a harmadik világháborúval riogató hazai plakátok, a számtalan, kéretlenül felbukkanó háborús reklámok gyerekekre tett traumatikus hatásai miatt, mivel azok bizonytalanságot, félelmet és szorongást keltenek bennük, és negatívan hatnak lelki és érzelmi jóllétükre, fejlődésükre. A háborús narratívával a gyerekek alapvető szükséglete – a biztonságra, a védelemre, az erőszakmentességre –  kérdőjeleződik meg, ami elfogadhatatlan. 

A tényleges háborúval kapcsolatos híreket és narratívákat csak gyermekbarát módon, életkoruknak és érettségüknek megfelelően szabad közvetíteni a gyerekek számára, megadva a lehetőséget arra is, hogy feltehessék az ezzel kapcsolatos kérdéseiket szüleiknek, felnőtteknek. A gyerekeknek joguk van tudni, hogy mi történik a világban, de a felnőtté a felelősség, hogy a stressztől, a traumától amennyire lehetséges, éppen a védelmük érdekében távol tartsa őket. 

A választási kampányok – ahogyan a mostani is – közvetetten és közvetlenül is érintik a gyerekeket. A gyerekek a korábbi politikai kampányanyagokban elsősorban szimbolikus szerepkörben jelentek meg, így a rendszerváltás óta az ártatlanság, a jövő, a családi harmónia, az alanyi jogon járó jogok jogosultjainak szimbólumaiként szerepeltek, így például az 1990-es „Jöjjön el a te országod”, vagy a 1990-es „Ezek a mi gyerekeink” plakátján. A kutatások szerint az ezt követő évtizedekben a gyerekek szerepe megváltozott a politikai kampányokban, ami arra is utal, hogy a jövő szimbolikus megjelenítésénél fontosabbá válnak a jelen szempontjai, másfelől azt is sugallja, hogy „a politika nem gyerekjáték.”

A háborús retorika és félelemkeltés, amely nem csak a köztereken elhelyezett kampányplakátokon, a televíziós reklámokban, internetes felületeken, kifejezetten gyerekeknek szóló programok, filmek közben, de gyerekek szerepeltetésével zajló kampányrendezvényeken is tetten érhető, sérti az ENSZ Gyermekjogi Egyezményében foglalt gyermeki jogokat. A gyermekek nem lehetnek pártpolitikai tevékenységek szereplői, díszletei vagy eszközei.

A jelenleg folyó politikai kampányban megjelenő „háborús plakátok”, „háborús reklámok” a gyerekekre súlyosan ártalmasak, mert zsigeri félelmet zúdítanak rájuk. A közterületen elhelyezett, félelmet keltő, a gyerekekre az óvodák, iskolák közvetlen közeléből visszatekintő háborús képek, feliratok látványától, ezek rájuk gyakorolt hatásától a szülők, gondozók, szakemberek nem tudják megvédeni a gyerekeket. A kampány során alkalmazott hívószavak minden magyarázat, kontextus és értelmezés nélkül zúdítják az ijesztő, agresszív képeket és feliratokat a gyerekekre és felnőttekre, előrevetítve a személyes biztonság elvesztésének lehetőségét.

Visszautalva az alapvető jogok biztosának és helyetteseinek az előző, a 2019-es európai parlamenti választások előtt kiadott közös nyilatkozatára, és azzal messzemenőkig egyetértve a Gyermekjogi Civil Koalíció álláspontja szerint sem lehetnek gyerekek eszközei, szereplői, ‘díszletei’ a választási kampányoknak, a gyerekek manipulálására alkalmas tevékenységek összes formája tiltott. Minden politikai, így minden kampánytevékenység során fel kell mérni a gyermekvédelmi-gyermekjogi szempontokat, vagyis azt, hogy az adott politikai tartalom nem káros-e rájuk nézve. A félelemre és elrettentésre építő politikai kampány minden gyermekre nézve káros.

A gyermekeket megfélemlítő, szorongásukat fokozó kampánytermékeknek nincs helye a köztereken, a médiában és az online felületeken, azokat azonnal el kell távolítani! Gyermekeink védelme minden pártpolitikai célt felülír.

A Gyermekjogi Civil Koalíció arra kéri az Alapvető Jogok Biztosát és a Nemzeti Választási Bizottságot, hogy 

  • nyilvánítson véleményt, amennyiben a jelenleg zajló választási kampány során a gyermekjogokat sértő politikai megnyilvánulásokat tapasztal,

  • vegye igénybe a rendelkezésére álló jogi eszközöket a gyermeki jogok védelme és a további jogsértések megelőzése érdekében.

Gyermekeink érzelmi biztonsága mindannyiunk közös érdeke és felelőssége!

Budapest, 2024. június 4. 

A Gyermekjogi Civil Koalíció részéről:

Család, gyermek, ifjúság Közhasznú Egyesület 

Gyerekesély Közhasznú Egyesület (GYERE)

European Roma Rights Centre (ERRC)

Főnix Mozgalom 

Háttér Társaság 

Hintalovon Gyermekjogi Alapítvány

Igazgyöngy Alapítvány

Jogismeret Alapítvány

Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány

Közép-európai Mediációs Intézet

Magyar LMBT Szövetség

Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség

Magyarországi Terre des hommes Alapítvány “Lausanne” 

MPT Gyermekérdekek Szakosztálya – Korczak Munkabizottság

NANE Egyesület

Országos Gyermekvédő Liga

Pressley Ridge Magyarország Alapítvány

Rosa Parks Alapítvány

Romaversitas Alapítvány

Szociális Munkások Magyarországi Egyesülete

Szociális Szakmai Szövetség

Társaság a Szabadságjogokért

Validity Alapítvány

Világszép Alapítvány

és egyéni szakértők, mint:

Aczél Anna

Adler Katalin – Békés Iskolák Közösség

dr. Baracsi Katalin

Békés Zoltán

Bíró Dalma

dr. Gellér Judit

dr. Gyulai Edina

dr. Herczeg Rita

Ercse Kriszta

dr. Jánoskúti Boglárka

dr. Katonáné dr.Pehr Erika

dr. Kovács Zsuzsanna

dr. Lux Ágnes

dr. Mátyók Fanni 

Negrea Vidia

Tománé  dr. Mészáros Andrea

dr. Tóth Zsófia

A nyilatkozattal megfigyelő szervezetként egyetért:

Civil Közoktatási Platform

Emberi Jogi Nevelők Hálózata