Gyermekjogi Civil Koalíció

Mit kíván a magyar gyermekvédelem - Javaslatcsomag

 „MIT KÍVÁN A MAGYAR GYERMEKVÉDELEM”: a Gyermekjogi Civil Koalíció 12 pontja a gyermekvédelmi reformhoz

Átfogó javaslatcsomagot dolgozott ki a Gyermekjogi Civil Koalíció a gyermekvédelem és az ahhoz szorosan kapcsolódó egyéb ágazatok reformjának előkészítéséhez. A Kormány által nemrég bejelentett, a gyermekvédelmet érintő törvénymódosítás megalapozásához széleskörű civil egyeztetést követően készült el a javaslatcsomag, amely 12 átfogó pontban összegzi a gyermekvédelemben tapasztalható legsúlyosabb, a gyermekeket leginkább veszélyeztető problémákat,  vagyis  azt, hogy a   gyermekvédelmi rendszerben dolgozó szakembereknek egyre lehetetlenebb körülmények között kell helytállniuk,  fokozottan nehéz helyzetben vannak  a családból kiemelt gyermekek és a  rendszer működésének alapvető infrastrukturális, humán és pénzügyi feltételei  hiányoznak.

 Az összegzés kiegészült egy nagyobb terjedelmű 40 pontos szakmai javaslattal. A problémafelvetéseken túl a javaslat konkrét beavatkozási irányokat is meghatároz, amelyek azonnali intézkedéseket kívánnak. A gyermekvédelmi reform elsősorban nem jogalkotási feladatot, hanem az ellátó rendszer megújítását, hatékonyabbá tételét kellene, hogy jelentse, ami egyrészt átfogó kormányzati felmérést igényel a felvetett problémák és javaslatok kapcsán, másrészt igényli a szemléletbeli változást,  a rendszerben dolgozó szakemberek anyagi és erkölcsi megbecsülését, továbbá a gyermekvédelmi rendszer minőségi működéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeinek biztosítását, valamint hatékony minőségbiztosítási és monitoring rendszert. A  Gyermekvédelmi törvény tényleges végrehajtása mellett és a gyermekvédelemre és a szorosan kapcsolódó ágazatokra (oktatás, egészségügy, stb.) fordítandó költségvetési kiadások átgondolásával, de szükségképpen annak növelésével  a problémák jelentős része orvosolható lenne. Ehhez azonban a gyermeki jogok iránt elkötelezett, a gyermekeket érintő döntések során azok legfőbb érdekét érvényesítő politikai akaratra van szükség.

A Koalíció a javaslatcsomag megvitatását kezdeményezi a Belügyminiszterrel.

 „MIT KÍVÁN A MAGYAR GYERMEKVÉDELEM”:

1.  A mindenkori Kormány – az érintettek, valamint szakmai és civil szervezetek bevonásával – dolgozzon ki átfogó́ gyermekjogi stratégiát, ehhez kapcsolódó cselekvési tervet és biztosítsa az 1997. évi Gyermekvédelmi törvény végrehajtását! 

2. Integrált, szakmailag magas színvonalú, átlátható gyermekjóléti és gyermekvédelmi szakirányítást és területi munkát!

3. A gyermekvédelem megfelelő finanszírozását, gyermekközpontú költségvetést, a mindenkori GDP legalább 3%-át fordítsák a családokra és a gyerekre!

4. Önálló Gyermekjogi Ombudsmant, valamint független szakmai testület létrehozását, amely a gyermekek jogainak területén végzett tevékenységek átfogó monitorozásáért, minőségbiztosításáért felel.

5. A gyermekvédelmi rendszerben dolgozó, valamint a gyermekvédelmi rendszerhez kapcsolódó feladatokat ellátó szakemberek és más segítők anyagi megbecsülését, megfelelő kiválasztását, felkészítését, támogatását és rendszeres ellenőrzését!

6. A gyermekvédelmi rendszer túlterheltségének megszüntetését, a megfelelő működéshez elegendő erőforrások, így  többek között férőhelyek és szakemberek biztosítását! 

7. Hatékony megelőzést, korai támogatást, beavatkozást, a gyermekjóléti szolgáltatás “kapuőri” funkciójának érvényesítését! 

8. A fokozottan sérülékeny gyermekcsoportok hatékony védelmének biztosítását!

9. A bántalmazás, elhanyagolás minden formájának a megelőzését, a gyermekbántalmazási esetek kivizsgálását és az eredmények, megállapítások, következmények nyilvánossá tételét!

10. A gyermekvédelmi szakellátás működésének átláthatóvá tételét, traumatudatos szemléletmód kialakítását!

11. Gyermekrészvételt! A gyermekek tájékoztatását – életkoruknak, fejlettségi szintjüknek megfelelő – bevonását az őket érintő döntésekbe, valamint a gyermekek érdekképviseletének hatékonyabbá tételét!

12. A gyermeki jogok megismertetését a gyerekekkel, családtagokkal, szakemberekkel és a legtágabb közvéleménnyel a minél szélesebb körű alkalmazás érdekében.

 

LETÖLTÉS

A hosszabb szakmai javaslatcsomag letölthető itt:

JAVASLATOK-GYERMEKVÉDELEM-2024. VÉGLEGES 02.29.docx-2