Gyermekjogi Civil Koalíció

Ombudsmanhoz fordult a Koalíció vezetősége

A Gyermekjogi Civil Koalíció vezetősége levélben fordult az alapvető jogok biztosához, azt követően hogy a Koalíció Áder János köztársasági elnököt levélben kérte a T/16365. számú törvényjavaslat kapcsán, hogy ne írja alá a jogszabályt, amelyet több szempontból aggályosnak talált. Tekintettel arra, hogy az elnök a jogszabályt aláírta, a vezetőség az ombudsmanhoz fordult, úgyis, mint a gyermekjogok védelmével kiemelten foglalkozó, a Koalíció munkáját megfigyelő intézményként a kezdetektől figyelemmel kísérő szereplőhöz.

A törvényjavaslattal kapcsolatban megfogalmazott korábbi nyilatkozatunkban is hangsúlyoztuk, hogy  világban sokféle – például fogyatékossággal élő, nemzeti, etnikai vagy vallási kisebbséghez tartozó, örökbefogadott vagy LMBTQI – gyermek és felnőtt él, sokan sokféle élethelyzetben. Ezért minden módon hozzá kell járulni ahhoz, hogy a gyermek képességei fejlődjenek, nyitott, érzékeny és szolidáris tagja legyen társadalmunknak, és egyben ők maguk is számíthassanak a befogadásra, szolidaritásra, tiszteletre, azonban a T/16365. számú törvényjavaslathoz benyújtott összegző módosítás azonban mindezekkel teljes mértékben ellentétes. Erre figyelemmel azt sem támogattuk, hogy ezen módosító javaslatok a „pedofilellenes törvény” részévé váljanak.

Az 1990 óta a magyar jogrend részévé vált ENSZ Gyermekjogi Egyezményére tekintettel aggályosnak, visszalépésnek tartunk minden olyan törvényi változást, amely kirekesztésre és megbélyegzésre adhat alapot, és a gyermek, magyar Alaptörvényben valamint az ENSZ Gyermekjogi egyezményében rögzített jogai és legfőbb érdeke ellenében korlátozza az egyenlő bánásmódhoz, a testi-lelki egészséghez, az egészségneveléshez, a szabad önkifejezéshez, az identitáshoz és a megfelelő tájékoztatáshoz való jogot és a jogbiztonság követelményét.

A Gyermekjogi Civil Koalíció vezetősége ezért azzal a kéréssel fordult az alapvető jogok biztosához, hogy az Országgyűlés által ebben a formában elfogadott, alkotmányos, illetve nemzetközi emberi jogi aggályokat, értelmezési nehézségeket is felvető törvénymódosítás kapcsán forduljon az Alkotmánybírósághoz és kezdeményezze annak felülvizsgálatát.

Budapest, 2021. június 24.