Gyermekjogi Civil Koalíció

A gyermekek védelme állásfoglalás

Mi, a Gyermekjogi Civil Koalíció tagjai felhívunk minden közszereplőt, politikust, ideértve a magyar miniszterelnököt is, hogy megszólalásaikban a gyermekek védelme érdekében arra koncentráljanak, amiről a gyermekjogok
valóban szólnak, nevezetesen:

  1. Minden gyermeket emberi mivoltánál fogva megillet mindazon jog, ami a felnőtteket, legalapvetőbben az emberi méltósághoz való jog. Gyermekként fokozott védelem illeti meg e jogokat.
  2. A magyar Alaptörvény is biztosítja mindenki számára az egyenlő bánásmódot, a hátrányos megkülönböztetés tilalmát, mint a jogállamiság alapértékét.
  3. A gyermekeknek biztosítani kell azt a jogot, hogy minden őket érintő kérdésben szabadon kinyilváníthassák a véleményüket és azt figyelembe is vegyék.
  4. A véleménynyilvánítás szabadságába beletartozik a mindenre kiterjedő – életkoruknak és képességeiknek megfelelő – tájékoztatás szabadsága is.
  5. Ezeket a jogokat az egész társadalomnak tiszteletben kell tartania, amint azt az ENSZ Gyermekjogi Egyezménye, a Lisszaboni Szerződés, az Európa Tanács gyermekjogi keretrendszere, az Alaptörvény rögzíti és a magyar Alkotmánybíróság is kimondta.

Meggyőződésünk, hogy a gyermek a hozzá legközelebb álló csatornán, a mesén keresztül is a körülötte lévő világgal, annak sokféleségével ismerkedik. A világban sokféle – például fogyatékossággal élő, nemzeti, etnikai vagy vallási kisebbséghez tartozó, örökbefogadott vagy LMBTQI – gyermek és felnőtt él, illetve sokféle élethelyzet van. A közös mesélés a szülő és a gyermek közötti
minőségi időtöltést, az őszinte beszélgetést és kérdésfelvetést segíti. Mindez hozzájárul ahhoz, hogy a gyermekek érzelemvilága gazdagabb legyen, képességei fejlődjenek, nyitottabb, érzőbb és szolidárisabb tagjai legyenek a társadalmunknak, és egyben ők maguk is számíthassanak a befogadásra, szolidaritásra, tiszteletre.

Elítélünk minden olyan megnyilatkozást és akciót, amely ez ellen szól.

Megfelelő formában minden könyvvel, állásponttal szemben lehet kritikát megfogalmazni. Azonban egy könyv fizikai megsemmisítése, és annak hallgatólagos jóváhagyása, valamint a gyűlöletkeltés egyaránt a legrosszabb hagyományokat idézi, amelyeket egyértelműen elutasítunk.

2020. október 5.

A Gyermekjogi Civil Koalíció részéről:
Család, Gyermek, Ifjúság Egyesület
Esély a Hátrányos Helyzetű Gyermekeknek Alapítvány (CFCF)
Európai Szülők Magyarországi Egyesülete
Főnix Mozgalom
Gyerekesély Közhasznú Egyesület
Igazgyöngy Alapítvány
Jogismeret Alapítvány
Kék Vonal Gyermekkrízis Alapítvány
Magyar LMBT Szövetség
Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége (MEOSZ)
Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség
Magyar Pedagógiai Társaság Gyermekérdekek Szakosztálya- Korczak
Munkabizottság
Magyarországi Terre des hommes Alapítvány “Lausanne”
Menedék Egyesület
Nők a Nőkért Együtt az Erőszak Ellen (NANE)
PATENT Egyesület
Rosa Parks Alapítvány
Társaság a Szabadságjogokért (TASZ)
Validity Alapítvány
Világszép Alapítvány
és egyéni szakértők, mint
Bíró Dalma
dr. Hegedűs Judit
dr. Lux Ágnes
dr. Katonáné dr. Pehr Erika
dr. Mátyók Fanni
dr. Nagy-Nádasdi Anita Rozália
dr. Rácz Andrea
Negrea Vidia
Tománé Mészáros Andrea